Avainsana: Kasvuohjelma

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) antaa kiitosta hallitusohjelman kirjaukselle, jonka mukaan huoltovarmuutta, ruoka-alan kasvua ja kriisinsietokykyä vahvistetaan. – Hallitusohjelma ruokkii optimismia luomalla ennakoitavuutta ruoka-alan toimintaympäristöön ja vähentämällä poliittista riskiä investoida Suomeen. Seuraavaksi on siirryttävä sanoista tekoihin. Huoltovarmuutta ja kasvua vahvistavien tavoitteiden toteutuminen ratkaisee sen, miten hyvin hallitus onnistuu vastuuvuorollaan, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä arvioi. Hallitusohjelmassa jäävät monelta osin […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa ETL hallitusohjelmasta: Huoltovarmuuden ja kasvun vahvistamisessa siirryttävä nyt sanoista tekoihin
  • Tags: ,

Maailman myllerrykset, kuten koronapandemia ja etenkin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, ovat tehneet näkyviksi suomalaisen ruokaketjun vahvuudet, heikkoudet ja korjaustarpeet. On ennakoitavissa, että ruokaketju kohtaa tulevaisuudessa kriisejä aiempaa useammin. Ruokaketjun toimivuus on varmistettava kaikissa tilanteissa. Vastuullinen ruokajärjestelmä, puhdas vesi, kestävä bio- ja kiertotalous sekä luotettavat tietovarannot ovat tärkeitä kaikille kansalaisille. Ne luovat merkittäviä mahdollisuuksia maamme kilpailukyvylle ja […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa ETL ja MTK: Ruoka-ala tarvitsee vahvan kasvuohjelman – Vauhdilla kohti parempaa huoltovarmuutta ja kestävää siirtymää
  • Tags: ,

Elintarviketeollisuusliiton mielestä parlamentaarisen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmän raportti tarjoaa hyvää pohjaa tulevan vaalikauden politiikkatoimille. Koko ruokaketjun markkinaehtoisia toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä pitää parantaa. Toimiva ja ennakoitava elintarvikemarkkina turvaa alan kasvua ja toimijoiden mahdollisuuksia vastata markkinoiden muutoksiin. Samalla se turvaa Suomen huoltovarmuuden poikkeuksellisissa oloissa. Ruokaketju toimii markkinalähtöisesti, minkä vuoksi ketjun sopimussuhteisiin tarvitaan tasapuolista riskinjakoa ja toimivaa […]

Ruoka-alan elinvoima, kasvu ja investoinnit vaativat luottamusta tulevaan. Viennillä saataisiin vahvuutta kotimarkkinaankin niin, että Suomi voisi olla kokoaan suurempi ruoka-aitta, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo. Suomalaisella ruoka-alalla on merkittävästi investointihalukkuutta ja potentiaalia kasvuun. Vastuullisuuden ja ympäristöarvojen trendit suosivat nekin alaa, mutta toimintaympäristö kotimaassa ei tällä hetkellä tarjoa selkeää näkymää tulevaisuuteen. Ennustettavuutta ja näkymiä Elintarvikeyritykset tekevät […]

Elintarviketeollisuusliiton mielestä valtiovarainministeriön kasvutyöryhmän tuore raportti tarjoaa hyvää pohjaa tulevan vaalikauden politiikkatoimille. Kasvuvajetta umpeen kuromalla voidaan pienentää myös kestävyysvajetta. – Kasvun eväitä etsiessään päättäjien pitää keskittyä niihin asioihin, joihin pystymme Suomessa itse vaikuttamaan. Tulevan hallituksen on painotettava lyhyellä aikavälillä vaikuttavia keinoja julkisen talouden vahvistamiseksi, Elintarviketeollisuusliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Jukka Ihanus sanoo. – Yritysten akuuttiin osaajapulaan vastataan uudistamalla […]

Elintarviketeollisuusliitto ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ovat huolissaan siitä, että ruokaviennin erillisrahoitus on päättymässä tämän vuoden lopussa. Järjestöt vaativat, että työ- ja elinkeinoministeriö keskeyttää ruokavientiohjelman alasajon. Food from Finland -ohjelma on elintarvikesektorille kriittinen peruspalvelu. Ohjelman alasajo pitää keskeyttää ja jatkaa sitä väliaikaisjärjestelyin vuodelle 2024 niin, että elintarvikeviennin pitkäaikaisesta järjestelystä voidaan sopia seuraavan hallituskauden alussa, vaativat […]

Suomalainen ruoka-ala uskoo vahvasti tulevaisuuteen, vaikka haasteita on juuri nyt paljon ja puhe ruuan ympärillä saa valitettavan usein kielteisiä sävyjä. Ruokaan liittyvät kysymykset kannattaisi nähdä mahdollisuuksina, ei ongelmina, sillä ruoka-ala on nimenomaan ratkaisujen ala. Julkisessa keskustelussa ruoka-alalta myös vaaditaan paljon, olipa kyse sitten vaikkapa elintarvikkeiden viennistä tai vastuullisuudesta. Ruoka-alan kehittäminen on jakautunut maassamme tällä hetkellä […]