Toiminta­ympäristö ja kasvu

Tavoitteemme on menestyvä ruoka-ala, joka luo kasvua ja hyvinvointia koko Suomeen. Edistämme alan kannattavuutta, kestävää kehitystä, kotimaisuutta sekä innovatiivista ruoantuotantoa.

Ruoka-alalla on paljon kasvupotentiaalia esimerkiksi vastuullisesti tuotettujen elintarvikkeiden viennissä, biotalouden arvonlisän kasvattamisessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Kasvun ja kannattavan toiminnan tueksi yritykset tarvitsevat kannustavan ja ennakoitavan säädösympäristön sekä lainsäädännön, joka mahdollistaa kasvumahdollisuuksiin tarttumisen.

Tavoitteenamme on ruoka-alan kasvun ja kehittymisen turvaaminen. Panostamalla kasvumahdollisuuksiin huolehditaan samalla kotimaisen ruoantuotannon kilpailukyvystä, huoltovarmuudesta ja omavaraisuudesta sekä luodaan uusia työpaikkoja. Tuomme esille ratkaisuja, joilla suomalaisten elintarvikeyritysten toimintamahdollisuudet turvataan kestävästi ja tasavertaisesti muiden teollisuuden alojen kanssa.

Elintarvikeyritysten toimintaan vaikuttavat monet asiat: säädösympäristössä tapahtuvat muutokset, alkutuotannon satovaihtelut ja geopoliittiset tapahtumat. Samalla elintarviketeollisuus on aivan olennainen osa Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Kerromme muutosten vaikutuksista yritysten toimintaan sekä laajemmin koko alalle ja yhteiskunnalle.

 

 

Tutustu myös

Vaalikausi 2023-2027

ETL ehdottaa, että vaalikaudella 2023-2027 laadittaisiin ruoka-alan monivuotinen ohjelma alan kasvun edistämiseksi.

Lue lisää