Tiedote

ETL hallitusohjelmasta: Huoltovarmuuden ja kasvun vahvistamisessa siirryttävä nyt sanoista tekoihin

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) antaa kiitosta hallitusohjelman kirjaukselle, jonka mukaan huoltovarmuutta, ruoka-alan kasvua ja kriisinsietokykyä vahvistetaan.

– Hallitusohjelma ruokkii optimismia luomalla ennakoitavuutta ruoka-alan toimintaympäristöön ja vähentämällä poliittista riskiä investoida Suomeen. Seuraavaksi on siirryttävä sanoista tekoihin. Huoltovarmuutta ja kasvua vahvistavien tavoitteiden toteutuminen ratkaisee sen, miten hyvin hallitus onnistuu vastuuvuorollaan, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä arvioi.

Hallitusohjelmassa jäävät monelta osin auki keinot, joilla ruoka-alaa koskevat tavoitteet saavutetaan. Hallitusohjelma turvaa kirjauksillaan ja hengellään kilpailun lisäämistä. ETL:n mukaan kilpailullisuuden pitää ulottua myös elintarvikemarkkinoille, koska toimiva ja ennakoitava markkina turvaa huoltovarmuutta.

– Olen tyytyväinen, että hallitusohjelmassa painotetaan ruoka-alan kasvua, uudistamista ja elintarvikevientiä. Resurssien puuttuminen elintarvikeviennin pitkäjänteiseltä edistämiseltä on korjattava heti syksyn budjettiriihessä, Käkelä vaatii.

Työllistyminen ja työllistäminen helpottuvat

Elintarvikeyrityksille tärkeässä osaavan työvoiman saatavuudessa otetaan askeleita eteenpäin hallituksen lisätessä työn tekemisen kannustavuutta. Näillä toimilla vahvistetaan työllisyyttä ja yritysten kykyä löytää työvoimaa.

– Hallituksen vastahakoisuus työhön johtavaa maahanmuuttoa kohtaan on tästä huolimatta pettymys, Käkelä harmittelee.

Toimintaympäristön ennustettavuutta yritysten näkökulmasta lisää se, että lainsäädäntöä uudistetaan pohjoismaisen mallin mukaisesti turvaamaan työrauhaa. Yritysten kykyä työllistää vahvistavat työlainsäädäntöön tehtävät muutokset, kuten paikallisen sopimisen edistäminen.

– Työmarkkinauudistusten valmistelu on käynnistettävä välittömästi ja ne on tehtävä etupainotteisesti, jotta ne vahvistaisivat kasvua vaalikauden aikana mahdollisimman paljon, Käkelä sanoo.

Arkijärki voitti, ei terveysveroa

Elintarvikealan yritysten pahimmat pelot hallinnollista taakkaa kasvattavasta ja suomalaisen ruoka-alan kilpailukykyä heikentävästä terveysverosta eivät onneksi toteutuneet.

Hallituksen vahva tahtotila luvituksen sujuvoittamiseksi on erittäin tärkeä, jotta yritysten lukuisat investointiaikeet muuttuisivat investointipäätöksiksi ja Suomesta tulisi paras maa investoinneille Euroopassa.

– Lupamenettelyä koskevat uudistukset on tehtävä niin, että yrityspalvelujen saatavuus turvataan eivätkä yritysten kustannukset kasva. Biokaasun tuotantoedellytysten vahvistaminen ja kiertotalouden edistäminen ovat välttämättömiä, jotta elintarviketeollisuus voi kasvaa kestävästi, Käkelä painottaa.

Jarrua liialle EU-sääntelylle

Hallitusohjelma selkeyttää Suomen suhdetta EU:n sääntelyyn ja edistää sääntelyn kehittämistä siten, että yritysten toimintaympäristön ennakoitavuus paranee.

– Elintarviketeollisuus on Euroopan säännellyimpiä aloja. ETL:n mukaan uuden sääntelyn luomisen sijaan on keskityttävä olemassa olevien säädösten toimeenpanoon ja nykyisen sääntelyn kehittämiseen. Suomen on vietävä nyt aktiivisesti viestiä sääntelyjarrun painamisesta tulevan EU-komission ohjelmaan. Näin ruokaturvaa ja elintarvikesektorin kilpailukykyä voidaan edelleen vahvistaa koko Euroopassa, Käkelä summaa.

Lisätietoa

Mikko Käkelä

Toimitusjohtaja

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset