Toimikunnat ja työryhmät

Elintarviketeollisuusliitossa toimii eri aiheita ja ajankohtaisia asioita käsitteleviä ja valmistelevia sisäisiä toimikuntia ja ryhmiä. Toimikuntiin ja ryhmiin kuuluu edustajia eri jäsenyrityksistä.

Ryhmät tukevat ETL:n vaikuttamistyötä ja yhteisen kannan muodostamista. Ryhmät ovat myös tärkeä tiedotuskanavana esimerkiksi valmisteilla olevista lainsäädännöstä, lainsäädännön muutoksista ja niiden vaikutuksista yritysten toimintaan.

Ryhmät kokoontuvat vähintään neljä kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan.

Elintarvikelainsäädäntötoimikunta
Lisätietoa: Johtaja Marleena Tanhuanpää

Hyvinvointityöryhmä
Lisätietoa: Johtaja Marleena Tanhuanpää

Kaupallinen ohjausryhmä
Lisätietoa: Ekonomisti Bate Ismail

Lakimiesryhmä
Lisätietoa: Yhteiskuntasuhteiden johtaja Jukka Ihanus

Logistiikkatoimikunta
Lisätietoa: Ekonomisti Bate Ismail

Osaava työvoima -ohjausryhmä
Lisätietoa: Johtava asiantuntija Maiju Korhonen

Tutkimustoimikunta
Lisätietoa: Johtaja Marleena Tanhuanpää

Työelämän ohjausryhmä
Lisätietoa: Neuvottelujohtaja Antti Hakala

Työmarkkinatoimikunta
Lisätietoa: Neuvottelujohtaja Antti Hakala

Viestintätoimikunta
Lisätietoa: Viestinnän asiantuntija Suvi Rinta-Kiikka

Ympäristötoimikunta
Lisätietoa: Johtaja Satumaija Levón

Mukaan toimikuntaan tai työryhmään?

Jäsenyritysten edustajat ovat tervetulleita mukaan sisäisten ryhmien toimintaan. Tarkempaa tietoa ryhmän tai toimikunnan toiminnasta, ajankohtaisista aiheista ja kokousten aikatauluista saat ottamalla yhteyttä kyseisen ryhmän yhteyshenkilöön.