Apurahojen saajat

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön vuonna 2023 myöntämät apurahat   

Apurahaa myönnettiin 14 hakijalle yhteensä 60 000 euroa.

Calton Alex, VTT/Helsingin yliopisto
Aihe: Technologies enabling smart food production and enhanced eating experiences. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjatyö. Myönnetty apuraha: 5 000 €

Fabritius Mikael, Turun yliopisto
Aihe: Uudet analyysimenetelmät ravinnon rasvan molekyylirakenteen, pääasiassa regioisomerian tutkimusta varten. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjan loppuun saattaminen. Myönnetty apuraha: 5 000 €

Jokinen Iina, Helsingin yliopisto / VTT
Aihe: Kauran koostumuksen ja jauhatuksen vaikutus kauran hiilihydraattien laatuun ja kauran teknologisiin ominaisuuksiin. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjan loppuun saattaminen. Myönnetty apuraha: 4 000 €

Koirala Prabin, Helsingin yliopisto
Aihe: Valorization of brewers’ spent grain for food applications using lactic acid bacteria fermentation. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjan loppuun saattaminen. Myönnetty apuraha: 4 500 €

Kukkonen Anni, Itä-Suomen yliopisto
Aihe: Raskaudenaikainen kofeiinialtistus ja kahvin kulutus – yhteys raskausdiabetekseen ja syntyvän lapsen terveyteen. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjatyö. Myönnetty apuraha: 4 000 €

Loikkanen Emil, Helsingin yliopisto
Aihe: Hepatiitti E-virus (HEV) suomalaisessa elintarvikeketjussa. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjatyö. Myönnetty apuraha: 5 000 €

Mannila Enni, Turun yliopisto
Aihe: Kauran kokonaisvaltaiset terveysvaikutukset metabolisen oireyhtymän riskiryhmään kuuluvilla. Apurahan tarkoitus: Matka-apuraha väitöskirjatyön toteuttamisessa. Myönnetty apuraha: 5 000 €.

Meuronen Topi, Turun yliopisto
Aihe: Ravinnon kasviproteiinin lisäämisen aikaansaamien aineenvaihdunnallisten muutoksien selvittäminen ihmisillä. Apurahan tarkoitus: Matka-apuraha. Myönnetty apuraha: 2500 €.

Emilia Nordlund/VTT
Aihe: Kansainvälisen solumaatalouskonferenssin järjestäminen 14-15.6.2023 Helsingissä. Apurahan tarkoitus: Konferenssikulut. Myönnetty apuraha: 5 500 €

Ollennu-Chuasam Priscilla, Turun yliopisto.
Aihe: Bioactive compounds in coffee processed for the Finnish market and in cell-cultured coffee. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjatyö. Myönnetty apuraha: 4 000 €

Pellinen Tiina, Helsingin yliopisto.
Aihe: Mitä tapahtuu ravintoaineiden saannille, ruokavalion laadulle ja ravitsemukselliselle turvallisuudelle sekä dieettiin ja ruokiin liittyville kokemuksille, kun eläinperäistä proteiinia korvataan kasviperäisellä? Apurahan tarkoitus: Väitöskirjatyö. Myönnetty apuraha: 4 000 €

Roukka Sulo, Helsingin yliopisto.
Aihe: Kemotunnon yksilöllinen kokeminen ja yhteys ruokakäyttäytymiseen. Apurahan tarkoitus: Matka-apuraha. Myönnetty apuraha: 2 500 €

Ryyti Riitta, Tampereen yliopisto.
Aihe: Lihavuuteen liittyvä matala asteinen tulehdus. Puolukan polyfenolien edulliset vaikutukset. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjatyö. Myönnetty apuraha: 4 000 €

Weckroth Katri, Tampereen yliopisto.
Aihe: Kun liha lautasella hävettää – tunteet ja sosiaaliset normit siirtymässä kohti kestävämpää ruoankulutusta. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjatyö. Myönnetty apuraha: 5 000 €

Apurahojen saajat vuonna 2022

Vuonna 2022 Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö myönsi apurahaa 18 hakijalle yhteensä 75 000 euroa.

Elintarviketieteiden Seura
Aihe ja apurahan tarkoitus: European Conference on Sensory and Consumer Research (EUROSENSE) konferenssin järjestäminen Suomessa 13.-16.9.2022. Myönnetty apuraha: 5 000 €.

Fengyuan Liu, Helsingin yliopisto
Aihe: The bioaccessibility of folate in cereals and legumes. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjan loppuun saattaminen. Myönnetty apuraha: 4 000 €.

Jie Guo, Itä-Suomen yliopisto
Aihe: Recovery and characterization of bioactive polyphenols from berry processing sideproducts. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjatyö. Myönnetty apuraha: 3 000 €.

Heusala Hannele, Helsingin yliopisto, Luke
Aihe: Can we effectively reduce the environmental impacts of food consumption by consumer communication and novel plant protein products? Apurahan tarkoitus: Väitöskirjan loppuun saattaminen. Myönnetty apuraha: 4 000 €.

Huang Xin, Luke
Aihe: Understanding the role of cereal proteolytic enzymes in sourdough bread health benefits. Apurahan tarkoitus: Tutkijavierailu. Myönnetty apuraha: 2 000 €.

Immonen Mikko, Helsingin yliopisto
Aihe: Valorization of bakery side streams using biotransformation. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjan loppuun saattaminen. Myönnetty apuraha: 4 000 €.

Jokinen Iina, Helsingin yliopisto, VTT
Aihe: Kauran koostumuksen ja jauhatuksen vaikutus kauran hiilihydraattien laatuun ja kauran teknologisiin ominaisuuksiin. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjan loppuun saattaminen. Myönnetty apuraha: 4 000 €.

Kaakkois-Suomen AMK, XAMK
Aihe ja apurahan tarkoitus: Uuteen elintarviketekniikan insinöörikoulutukseen sisältyvä opetuksellinen tutkimustyö. Myönnetty apuraha: 10 000 €

Kelanne Niina, Turun yliopisto
Aihe: Alkoholittomien oluiden kemiallisten yhdisteiden selvittäminen ja niiden vaikutus aistittaviin ominaisuuksiin ja kuluttajien mieltymyksiin. Apurahan tarkoitus: Tutkimuskulut. Myönnetty apuraha: 3 000 €

Koskinen Juho, Helsingin yliopisto
Aihe: Enteropatogeenisten yersiniabakteerien epidemiologia elintarvikeketjussa. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjatyö. Myönnetty apuraha: 4 000 €

Kuosmanen Sini, Helsingin yliopisto
Aihe: Siirtymä kohti kasvipainotteisempia ruokavalioita. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjatyö. Myönnetty apuraha: 4 000 €

Luonnonvarakeskus/Keto Liisa
Aihe: Broilerien lentoharjoitusten vaikutus rintalihan laatuvirheen kehittymiseen lihaskudoksessa. Apurahan tarkoitus: Analyysien materiaalikulut. Myönnetty apuraha: 5 000 €

Marttinen Kati, Lappeenrannan yliopisto
Aihe: Strategies and practices for managing sustainability in multi-tier supply chains. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjan loppuun saattaminen. Myönnetty apuraha: 4 000 €.

Mustonen Sari, Turun yliopisto
Aihe: Kapselointi ratkaisuna omega-3-rasvahapoilla rikastettujen ruokien kehityksessä. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjatyö. Myönnetty apuraha: 3 000 €.

Nutrition Winter School/Korpela Riitta, Helsingin yliopisto
Aihe ja apurahan tarkoitus: Saga of the Gut: Future Insights, 7th Nutrition Winter School – järjestäminen. Myönnetty apuraha: 4 000 €

Sammalisto Saara, Helsingin yliopisto
Aihe: Kauraleivonnan laatutekijöiden ymmärtäminen. Apurahan tarkoitus: Väitöskirjan loppuun saattaminen. Myönnetty apuraha: 4 000 €

Viljakainen Heli, Folkhälsan
Aihe: Identifying individuals with high responsiveness to fruit and vegetable intake among schoolaged children – a personalized dietary approach to prevent obesity. Apurahan tarkoitus: Tutkijavaihto. Myönnetty apuraha: 5 000 €

Yousefvand Amin, Helsingin yliopisto
Aihe: Sustainable biosynthesis of multifunctional postbiotics from low-value dairy side streams and/or effluents using probiotic Bifidobacterium lactis BB12 and Lactobacillus acidophilus LA-5 strains. Apurahan tarkoitus: Vierailevan tutkijan apuraha. Myönnetty apuraha: 3 000 €