Pakkaukset

Elintarviketeollisuus on merkittävä pakkausten käyttäjä. Pakkauksen tehtävä on suojata tuotetta, parantaa sen säilyvyyttä, helpottaa tuotteen käsittelyä jakeluketjussa sekä välittää käyttäjille tietoa esimerkiksi elintarvikkeen sisältämistä ainesosista, ravintoarvoista ja muista olennaisista tiedoista, kuten tuotteen alkuperästä tai asianmukaisesta käytöstä.

Elintarvikeyritykset kehittävät jatkuvasti uusia pakkausratkaisuja ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja pakkausten kierrätettävyyden edistämiseksi.

Vuodesta 2010 lähtien vastuu pakkausten kierrätyksestä on kuulunut elintarvikkeiden valmistajille ja niiden maahantuojille. Puhutaan tuottajavastuusta. Vuosi vuodelta kierrätystavoitteet ja pakkauksiin liittyvä sääntely ovat kiristyneet ja kehittyneet entistä yksityiskohtaisemmiksi.

ETL edistää joustavia ja yrityslähtöisiä itsesääntelykeinoja vastuullisuuden edistämisessä. Esimerkiksi Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten green deal -sopimuksella on pyritty löytämään tehokkaimmat ja yrityksille toimivimmat keinot EU:n kertakäyttöisiä muovituotteita koskevan direktiivin (ns. SUP-direktiivin) vaatimusten täyttämiseksi.

Elintarvikeyritykset liittyvät sopimukseen vapaaehtoisella sitoumuksella ja valitsevat toimintaansa sopivan tavan vähentää muovin kulutusta ja raportoida siitä. ETL puolestaan varmistaa, että riittävä määrä velvoitettuja yrityksiä sitoutuu vapaaehtoiseen sopimukseen.

Lue lisää ja allekirjoita muovisten kertakäyttöisten annospakkausten green deal

Kuva: Helsingin Mylly

Tavoitteena tehokas ja vastuullinen pakkausten kierrätys

Elintarviketeollisuusliitto tekee aktiivisesti yhteistyötä pakkausten kierrätysvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä ruokaketjun muiden toimijoiden kanssa. ETL on myös yksi Suomen Pakkaustuottajat Oy:n ja Rinki Oy:n omistajista ja valvoo jäsenyritystensä etuja kustannustehokkaan pakkausten kierrätyksen toteuttamiseksi myös näiden kautta.

Lisätietoa