Elintarvike­teollisuus­pooli

ETL:n yhteydessä toimiva elintarviketeollisuuspooli on osa Huoltovarmuusorganisaation elintarvikehuoltosektoria. Elintarviketeollisuuspoolin tehtävä on turvata alan keskeisten toimijoiden toiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Elintarviketeollisuuspoolin muodostavat huoltovarmuuden kannalta kriittisiksi luokitellut elintarviketeollisuuden yritykset. Poolissa järjestetään jatkuvuudenhallintaa tukevia harjoituksia sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. Elintarviketeollisuuspooli toimii Huoltovarmuuskeskuksen antamien suunnitteluperusteiden sekä elintarvikehuoltosektorin antamien tavoitteiden ja ohjeiden mukaan.

Elintarvikehuoltosektoriin kuuluu elintarviketeollisuuspoolin lisäksi alkutuotantopooli, kauppa- ja jakelupooli sekä kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta. Poolien tavoitteena on turvata ruuan saatavuus vakavissa häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa.

Huoltovarmuus ruoka-alalla

Varautumistyötä ruokahuollon turvaamiseksi häiriö- ja poikkeustilanteissa tehdään viranomaisten, yritysten ja toimialajärjestöjen välisessä yhteistyössä. Vain viranomaisten toimintaa ohjaa lainsäädäntö. Ruokaketjun toimijoiden ja yritysten työ pohjautuu vapaaehtoisuuteen.

Lue lisää ruoka-alan huoltovarmuudesta