Tietoa ruoka-alasta

Ruuan matka pellolta pöytään sisältää monia vaiheita. Elintarviketeollisuudella on ruokaketjussa keskeinen rooli, sillä se jalostaa raaka-aineet helposti käytettävään muotoon herkullisiksi tuotteiksi, ruoiksi ja juomiksi.

Kokoaan suurempi tekijä

Ruoka-alalla on suuri vaikutus Suomen kansantalouteen huomattavana työllistäjänä ja elinvoiman lähteenä koko yhteiskunnalle.

Ruoka työllistää, koska syömme ja juomme joka päivä, vieläpä useamman kerran ja erilaisissa yhteyksissä. Ruokaa ja elintarvikkeita myös viedään Suomesta ulkomaille.

Ruoka päätyy lautaselle ja laseihin pitkän tien päästä

Ruoka-alalla tarkoitetaan koko sitä laajaa verkostoa, joka mahdollistaa ruuan tien alkaen tuotantopanoksista ja raaka-aineesta ja päätyen kuluttajan pöytään helposti käytettävässä muodossa olevina tuotteina. Puhutaan myös ruokaketjusta tai elintarvikeketjusta.

Ruoka-alaan luetaan raaka-aineita tuottava alkutuotanto, raaka-aineista elintarvikkeita jalostava elintarviketeollisuus, ruokia ja juomia tarjolle ja ostettaviksi tuovat vähittäis- ja tukkukaupat sekä erilaiset ravitsemispalvelut, kuten ravintolat, kahvilat ja julkiset ruokapalvelut (mm. kouluruoka, laitoskeittiöt), sekä kuluttajat.

Ruokaverkosto ei toimi ilman muiden toimialojen yrityksiä ja tekijöitä. Ala tarvitsee muun muassa kuljetuksia ja logistiikkaa, rakentamista, tutkimusta ja markkinointia sekä lukuisia muita tukipalveluja.

Joka kahdeksas suomalainen tekee työtä ruoan parissa

Luonnonvarakeskuksen (v. 2017) selvityksen mukaan ruoka-ala työllistää Suomessa suoraan ja välillisesti 340 000 ihmistä eli joka kahdeksas suomalainen tekee jollakin tavalla työtä, joka on sidoksissa ruokaan. Alalla työskentelee 13 prosenttia Suomen työllisestä työvoimasta.

Ruoka-ala on varsin suhdannevakaa, sillä ruoka on ihmisille perustarve. Ala investoi säännöllisesti niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Vahvat panostukset tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovointiin ovat tyypillistä. Arvonlisää syntyy myös suomalaisen ruoan ulkomaankaupasta.

Elinvoimaa, toimeliaisuutta, verotuloja

Yhteiskunta hyötyy ruoka-alasta monin tavoin. Ihmiset saavat ruuasta elinvoimaa, maan eri alueet vireyttä ja toimeliaisuutta elinkeinoelämäänsä – tuotetaanhan ruokaa Suomen kaikissa maakunnissa Ahvenanmaalta Lappiin.

Ruoka-ala jättää suomalaiseen yhteiskuntaan painavan verojalanjäljen. Ruoka tuottaa verotuloja vuosittain yhteiseen kassaan useita miljardeja euroja, vuonna 2023 arviolta lähes 5 miljardia euroa. Se on noin 10 prosenttia kaikista verotuloista Suomessa.

Tuoretta tietoa ruoka-alan työllistävyydestä, arvonlisästä, investoinneista ja verotuloista saadaan vuonna 2024, kun Luonnonvarakeskus julkaisee niistä selvityksensä.

Elintarviketeollisuus toimialana

Elintarviketeollisuudessa toimii 2 600 yritystä, jotka työllistävät 40 000 henkeä. Ala on kolmanneksi suurin teollinen toimiala Suomessa.

Elintarviketeollisuus toimialana

Elintarvikkeiden vienti ja tuonti

Vienti lisää suomalaisen ruoka-alan kasvua sekä vahvistaa elintarvikeyritysten kilpailukykyä ja tehokkuutta. Samalla se on tärkeää ruuan huoltovarmuudelle.

Tutustu viennin tilastoihin

Vastuullisuus elintarvikealalla

Vastuullisuus on elintarvikealan yrityksille liiketoiminnan perusta ja osa päivittäistä toimintaa.

Lue lisää

Monipuolisia uramahdollisuuksia

Elintarviketeollisuus on vakaa työllistäjä ja alalta löytyy tehtäviä monenlaisille osaajille nyt ja tulevaisuudessa.

Lue uramahdollisuuksista

Ruoka-alan suunnannäyttäjä

ETL:lla on 260 jä­se­ny­ri­tys­tä ja yh­teis­työ­so­pi­mus Li­ha­kes­kus­lii­ton ja Suo­men Lei­pu­ri­lii­ton kans­sa. Lii­ton toiminnan pii­ris­sä ole­vat yh­teen­sä noin 600 yri­tys­tä kat­ta­vat kaikki elintarviketeollisuuden sektorit ja lähes kokonaan Suo­men elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den tuotannon.

Tutustu jäsenyrityksiimme
image description

Ruuan hinta

Ruokien ja juomien hinta muodostuu monen tekijän ja vaiheen summana.

Lue lisää

Huoltovarmuus

Osa elintarvikealan yrityksistä on luokiteltu huoltovarmuuden kannalta kriittisiksi ja ne ovat mukana huoltovarmuusorganisaatiossa.

Tietoa huoltovarmuudesta

Elintarviketurvallisuus

Elintarviketurvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla. Tuotteiden turvallisuus on yrityksille toiminnan lähtökohta.

Lue lisää