Luonnon monimuotoisuus

Biodiversiteetillä eli luonnon monimuotoisuudella on merkittävä vaikutus elintarvikealalle. Luonnonvaroja hyödyntävänä alana biodiversiteettivaikutusten tunnistaminen ja toimet niiden hillitsemiseksi ovat tärkeä osa yritysten vastuullisuustyötä. 

Elintarvikealalla yhteys luontoon on läheisempi kuin monilla muilla toimialoilla, joten myös luonnon monimuotoisuuden tärkeys on helpompi ymmärtää. Voidaan sanoa, että luonnon monimuotoisuus on elintarviketuotannon perusta.

Ruokaketjun merkittävimmät luontovaikutukset syntyvät elintarvikkeiden raaka-aineiden tuotannossa. Raaka-aineiden tuotantotapoihin vaikuttaminen ja niiden kehittäminen yhdessä alkutuotannon toimijoiden kanssa sekä luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen raaka-ainehankinnoissa ovat elintarvikeyritysten keskeisiä keinoja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Elintarviketeollisuuden suorat luontovaikutukset liittyvät pääasiassa tuotantolaitosten sekä yritysten muun infrastruktuurin, kuten toimitilojen, varastojen ja logistiikan alueellisiin luontovaikutuksiin. Maankäytön lisäksi suoria luontovaikutuksia syntyy tuotannossa energian- ja vedenkulutuksesta, valmistuksessa syntyvistä päästöistä sekä ruokahävikistä.

Pk-yrityksessä luontotyö on osa kokonaisuutta

Jalotofussa biodiversiteettityö tarkoittaa strategisia valintoja, investointeja vastuullisuuteen ja kiertotalouteen sekä tehokasta resurssien käyttöä. Lopputuloksena syntyy hyvää ympäristölle ja ihmisille.

Lue juttu kokonaan Yritysesimerkki

Uusia tuotteita ja uudistavaa viljelyä

Mallasta valmistava Viking Malt tekee luontotyötä lisäämällä tuotevalikoimaansa uusia tuotteita ja edistämällä uudistavaa viljelyä. Kansainvälinen yritys peräänkuuluttaa yhtenäisiä kestävyyskriteerejä ja mittareita.

Lue lisää Yritysesimerkki

Elintarviketeollisuuden biodiversiteettiselvitys

Elintarviketeollisuuden biodiversiteettiselvitys keväältä 2023 kokoaa alan keskeisimmät luontovaikutukset ja keinot vaikutusten vähentämiseksi. Alan luontovaikutusten vähentämiseksi tarvitaan lisää koko arvoketjun kattavaa yhteistyötä.

Tutustu selvitykseen

Lisätietoa alan monimuotoisuustyöstä

Mari Raininko

Toimialapäällikkö