Jäsenmaksuperusteet

Elintarviketeollisuusliiton jäsenmaksut vuonna 2024

Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäsenmaksu on kaksiosainen sisältäen elinkeino- ja työnantajapoliittisen osan. Vähimmäisjäsenmaksu on 200 euroa, joka peritään sekä elinkeino- että työnantajapoliittiselta puolelta.

Elinkeinopoliittisen edunvalvonnan maksuosuus on 0,095 prosenttia vuonna 2023 päättyneen tilikauden jalostusarvosta. Jalostusarvo koostuu liiton sääntöjen mukaan seuraavista tuloslaskelman mukaisista eristä: kokonaispalkat, henkilösivukulut, vuokrat, poistot ja liikevoitto tai -tappio (liiketappio käsitellään ETL:n jäsenmaksulaskennassa nollana).

Työnantajapoliittisen edunvalvonnan maksuosuus on 0,14 prosenttia vuonna 2023 työsuhteessa olleille maksetuista palkoista.

Liitännäisjäsenen jäsenmaksu on 0,024 prosenttia yrityksen vuoden 2023 Suomen liikevaihdon perusteella. Vähimmäisjäsenmaksu on 200 euroa. Liitännäisjäsenmaksu laskutetaan 2. erän yhteydessä.

Jäsenyyden vuositietojen ilmoittamisvelvollisuus

Jäsenyyden vuositiedot ilmoitetaan EK:n liittoyhteisön portaalin kautta järjestelmään 31.5.2024 mennessä. Jäsenyrityksellä tulee olla nimetty vuositietovastaaja, joka ilmoittaa tiedot portaaliin henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Vuositietokyselyyn vastaajan yhteystiedot tulee päivittää sähköpostilla osoitteeseen tiina.virtanen@etl.fi

Jos jäsenyritys ei toimita sääntömääräisiä vuositietoja jäsenmaksulaskutusta varten ETL:lle määräajassa ja useista muistutuksista huolimatta, ETL on oikeutettu hakemaan yritysten tilinpäätöstiedot eri asiakastietorekistereistä sekä lisäämään aiheutuneista kustannuksista ja lisätyöstä jäsenmaksulaskun 2. erän loppusummaan +5 prosenttia. Jos jäsenyrityksen tilinpäätöstietoja ei ole käytettävissä, viimeisimmät ilmoitetut vuositiedot on mahdollista kopioida jäsenmaksulaskun 2. erän perusteeksi.

EK:n jäsenmaksut vuonna 2024

EK:n jäsenmaksuperusteet on porrastettu jäsenyritysten koon mukaan. Alle 150 työntekijää työllistävien yritysten jäsenmaksun peruste on prosenttia palkkasummasta (pienet yritykset). Vähintään 150 työntekijää työllistävien yritysten jäsenmaksu peruste on  prosenttia palkkasummasta ja prosenttia jalostusarvosta (isot yritykset).

EK:n jäsenmaksut vuonna 2024 ovat seuraavat ja niitä alennetaan -30 prosentilla (muut kuin minimimaksu).

Minimijäsenmaksu 50 € Alennus Alennus
v. 2024 v. 2023
Pienet yritykset (<150 tt) 0,0540 % palkkasummasta – 30 % – 30 %
Isot yritykset (>150 tt) 0,0240 % palkkasummasta – 30 % – 30 %
ja 0,0225 % jalostusarvosta – 30 % – 30 %

 

Jalostusarvon laskennan periaatteet 

Jalostusarvon laskennassa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan jalostusarvo ei saa ylittää 55 prosenttia liikevaihdosta.

Jäsenmaksulaskut ja ajankohdat

Vuoden 2024 jäsenmaksun ensimmäinen erä laskutetaan tammikuussa ja sen laskutusperusteena on yrityksen edellisen vuoden jäsenmaksu vähennettynä 50 prosentilla. Eli puolet. Jäsenmaksun 2. erä perustuu ilmoitettuihin vuositietoihin ja se laskutetaan kesäkuussa ns. tasauslaskuna.

ETL laskuttaa EK:n jäsenmaksut jäsenyrityksiltään ja tilittää ne keskusliitolle.

Kysymyksiin jäsenmaksuista ETL:ssa vastaa hallintopäällikkö Tiina Virtanen, puh. 050 368 6961.