Data ja digitalisaatio

Digitalisaatio muokkaa vahvasti koko elintarviketeollisuuden toimintaympäristöä.

Digitalisaation myötä ruokaketjuun on syntynyt ja tulee lähitulevaisuudessa syntymään yhä laajemmin uudenlaisia, datavetoisia toimintamalleja.

Elintarviketeollisuusliiton tavoitteena lisätä alan ymmärrystä digimurroksen laajuudesta ja mahdollisuuksista, joita se ruoka-alalle tarjoaa. ETL osallistuu aktiivisesti GS1 Finlandin toiminnan kehittämiseen sekä yhteistyöhön suomalaisen ruoka-alan data- ja digitalisaatiovalmiuksien parantamiseksi.

Tiedon yhä laajempi hyödyntäminen ja sen pohjalta syntyvät innovaatiot vauhdittavat ruoka-alan kasvua. Dataan pohjautuvien kasvumahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää datan parempaa liikkumista läpi koko arvoketjun, yhteisiä tietomalleja sekä ennakoitavaa sääntelyä EU:n data-asetuksen periaatteita kunnioittaen.

Kehitämme yhdessä ruokaketjun datanhallintaa

Vastataksemme tulevan lainsäädännön vaatimuksiin ja kuluttajien kasvaviin tietotarpeisiin tarvitsemme ruokaketjusta lisää dataa. Tätä työtä ei kannata tehdä yksin, sillä muuten päädytään kalliisiin erillisratkaisuihin, jotka eivät ole keskenään yhteensopivia. Yhteistyössä voimme tehdä datasta yritysten voimavaran. ETL on mukana Food Data Finland -kasvumoottorihankkeessa kehittämässä suomalaisen ruokaketjun datakyvykkyyksiä.

Lue lisää

Uudet tietoturvasäädökset koskevat myös elintarvikealan yrityksiä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut viime vuosina tutuksi lähes kaikille. GDPR on kuitenkin vain yksi esimerkki tietoturvallisuuteen liittyvästä sääntelystä. EU:n uudet EU:n uudet kyberturvallisuuteen liittyvät säädökset NIS2, CER tai SMEI koskevat myös monia elintarvikealan yrityksiä. ETL on koonnut tietoa säädösten vaatimuksista ja niiden valmistelun tilanteesta.

Lue kooste tietoturvasäädöksistä

Lisätietoa