Työ ja osaaminen

Edistämme toimivia työmarkkinoita ja vahvistamme elintarvikealan houkuttelevuutta. Neuvottelemme jäsenyrityksillemme työehtosopimukset ja vaikutamme siihen, että elintarvikealan yritysten näkemykset tulevat huomioiduiksi, kun työlainsäädäntöä uudistetaan.

Työelämä on rajussa murroksessa. Suomen kilpailukyvyn haasteina ovat väestön ikääntyminen ja työvoimapula. Globalisaation ja teknologinen kehityksen ansiosta työ on yhä vähemmän riippuvaista ajasta ja paikasta. Ilmastonmuutoksen torjuminen aiheuttaa haasteita ja avaa mahdollisuuksia.

Elintarviketeollisuusliiton tavoitteena on, että työn tekeminen ja elintarvikkeiden valmistaminen on Suomessa kannattavaa tulevaisuudessakin. Edistämme moderneja, teknologiaa hyödyntäviä työn tekemisen tapoja, joiden avulla työstä tulee mielekkäämpää, monipuolisempaa ja tehokkaampaa. Kerromme päättäjille, miten alan yritysten toimintaympäristöä olisi kehitettävä. Kaikessa vaikuttamisessa huomioimme, miten tekomme vaikuttavat ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Kokoaan suurempi tekijä

Suomessa toimii 2 000 elintarvikeyritystä, jotka työllistävät yhteensä 40 000 osaajaa. Ruoka-alan merkitys työllistäjänä on kuitenkin huomattavasti suurempi, sillä yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa luo yli kolme työpaikkaa muualle yhteiskuntaan.

Lue lisää

Sinua voisivat kiinnostaa myös

Työehtosopimukset

Täältä löydät työehtosopimukset

Työehtosopimukset

Tietoa ruoka-alasta

Ruoka-ala on merkittävä työllistäjä ja elinvoiman lähde koko yhteiskunnalle

Tutustu ruoka-alaan

Monipuolisia uramahdollisuuksia

Elintarvikeala tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää