ETL edustaa laajasti elintarvike­teollisuutta

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima, joka edustaa Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Liiton jäseniksi ovat tervetulleita kaikki Suomessa toimivat elintarvikeyritykset.

Elintarviketeollisuusliitolla on 260 jäsenyritystä. Lisäksi ETL:llä on yhteistyösopimus Lihakeskusliiton ja Suomen Leipuriliiton kanssa.

Liiton toiminnan piirissä on yhteensä noin 600 elintarvikeyritystä, jotka kattavat kaikki elintarviketeollisuuden sektorit ja Suomen elintarviketeollisuuden tuotannon lähes kokonaan.

Noin 75 prosenttia ETL:n jäsenyrityksistä on pieniä ja keskisuuria. Elintarviketeollisuuden yritykset ovat Suomessa tyypillisesti pk-yrityksiä.

Kirjaudu jäsensivuille

Työskenteletkö ETL:n jäsenyrityksessä? Voit kirjautua jäsensivuille käyttämällä työsähköpostiosoitettasi.

Kirjautumiseen

Palvelut jäsenille

Jäsenyys avaa yrityksen käyttöön ETL:n monipuoliset jäsenpalvelut sekä laajan asiantuntijaverkoston tuen.

Tutustu palveluihin

Tutustu jäsenyrityksiin

Täältä löydät ajantasaisen listan ETL:n jäsenyrityksistä

Tutustu tarkemmin

Lisätietoa jäsenyydestä

Täältä löydät tietoa jäsenmaksuista ja ohjeet jäsenhakemuksen tekemiseen.

Lue lisää

Edustamme laajasti elintarvike­teollisuutta

ETL:lla on 260 jä­se­ny­ri­tys­tä ja yh­teis­työ­so­pi­mus Li­ha­kes­kus­lii­ton ja Suo­men Lei­pu­ri­lii­ton kans­sa. Lii­ton toiminnan pii­ris­sä ole­vat yh­teen­sä noin 600 yri­tys­tä kat­ta­vat kaikki elintarviketeollisuuden sektorit ja lähes kokonaan Suo­men elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den tuotannon.

Tutustu jäsenyrityksiimme
image description

Näihin vaikutamme

ETL edistää nykyistä toimivampia työmarkkinoita, vahvistaa ruoka-alan houkuttelevuutta sekä rakentaa Suomeen kilpailukykyistä toimintaympäristöä yritysten kestävälle kasvulle.

Tietoa huoltovarmuudesta