Elintarvike­teollisuus toimialana

Ruokia ja juomia valmistavissa yrityksissä alkutuotannon tuottamat raaka-aineet muuntuvat kuluttajille maistuviksi tuotteiksi. Elintarvikeyrityksistä tuotteet siirtyvät edelleen vähittäiskauppoihin, tukkuihin tai ruokapalveluyrityksiin. Ne voivat myös jatkaa matkaansa toisiin elintarvikeyrityksiin jatkojalostukseen.

Elintarvikealan avainlukuja

  • Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste on keskimäärin 82 prosenttia.
  • Suomessa toimii noin 2 600 elintarvikealanyritystä.
  • Valtaosa elintarvikeyrityksistä on pk-yrityksiä: 65 prosenttia työllistää enintään viisi henkilöä.
  • Koko ruoka-ala työllistää 340 000 henkeä eli joka kahdeksannen työikäisen. Luvussa ovat mukana myös välilliset työpaikat.
  • Elintarviketeollisuuden työntekijöistä 48 prosenttia on naisia.
  • Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja kolmanneksi suurin teollisuudenala.
  • Elintarviketeollisuuden tuotannon liikevaihto on 13,3 mrd. euroa ja jalostusarvo 2,8 mrd. euroa (2022).
  • Elintarvikkeiden valmisteveroista ja arvonlisäverosta kertyy valtion kassaan lähes 5 miljardia euroa vuonna 2023 (valtion tulo- ja menoarvio 2023).
  • Joka kymmenes veroeuro tulee Suomessa ruoka-alalta.
  • Elintarvikeviennin arvo on 2,2 mrd. euroa, tuonnin 5,6 mrd. euroa (vuonna 2022).

Innovatiivinen ja kehittyvä ala

Elintarvikeyritykset kehittävät uusia tuotteita, parantavat tuotantoprosesseja sekä toiminnan vastuullisuutta niin omassa teollisessa tuotannossaan kuin toimitusketjuissaan vastatessaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin ja vastuullisuudelle asetettuihin tavoitteisiin.

Ala tekee vuosittain tutkimus- ja kehittämistoimintaa 60 miljoonalla eurolla. Suomessa investoidaankin t&k-toimintaan enemmän kuin missään muussa EU-maassa. Henkilötyövuosissa mitattuna ala tekee t&k-toimintaa lähes 500 henkilötyövuoden edestä. Yritykset rahoittavat t&k-toiminnasta yli 90 prosenttia omalla rahoituksella.

Elintarvikeyritykset tekevät tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toimintaa) kehittäessään uusia tuotteita, parantaessaan tuotantoprosessejaan, vahvistaessaan toimintansa kestävyyttä ja vastatakseen kuluttajien muuttuviin tarpeisiin.

TKI-toimintaa tehdään raaka-ainehankinnassa, tuotteiden valmistusteknologiassa, pakkausmateriaalien ja -tekniikoiden sekä vastuullisuuden kehittämisessä. Teknologisia innovaatioita sovelletaan esimerkiksi robotiikan, tekoälyn, analytiikan ja automaation avulla tuotantoprosessien tehostamisessa, laadunvalvonnan parantamisessa ja kustannusten alentamisessa.

Energiatehokkuutta ja vastuullisuutta

Elintarvikeyritykset pienentävät ympäristövaikutuksiaan energiatehokkailla tuotantotekniikoilla, ottamalla käyttöön uusiutuvia energialähteitä, vähentämällä veden kulutusta, torjumalla hävikkiä ja pienentämällä  ilmastovaikutuksia.

Elintarvikealalla on paljon kasvupotentiaalia. Esimerkiksi vastuulliset elintarvikkeet ja niiden tuotantoon liittyvät tekniikat ja jäljitettävät puhtaat tuotteet kiinnostavat myös vientimarkkinoilla.

Elintarvikeketjussa on ratkaisuja myös kestävän energian tuotantoon. Alalla kehitetään biokaasun hyödyntämistä yhä laajemmassa mittakaavassa. Investoinnit elintarviketeollisuuden sivuvirtojen käsittelylaitoksiin lisäävät kotimaisen uusiutuvan biopolttoaineen saatavuutta ja käyttöä tuotannossa ja liikenteessä. Muun muassa nämä toimet vievät alaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ja lisäävät kotimaisen kierrätetyn fosforin ja typen käyttöä.

Kuva: Helsingin Mylly

Lue myös

Elintarvikealan vastuullisuustyö

Suomalainen elintarviketeollisuus on työskennellyt pitkäjänteisesti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kysymysten parissa.

Lue lisää

Monipuolisia uramahdollisuuksia

Elintarvikeala on monipuolinen työantaja, josta löytyy työtä moneen makuun.

Lue lisää