Ravitsemusvastuu

Ravitsemussitoumus on vapaaehtoinen suomalainen toimintamalli, joka on yhdistetty Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Ravitsemussitoumuksen tavoitteena on kannustaa ruoka-alan toimijoita kehittämään elintarvikkeiden ravitsemuslaatua, ruokasuositusten mukaista tarjontaa ruokapalveluissa sekä ravitsemusvastuullisia toimintatapoja.

Vapaaehtoisen ravitsemussitoumuksen voi tehdä kahdeksalla eri sisältöalueella, joihin kohdistuu ravitsemussuositukissa keskeisiä muutostavoitteita. Niitä ovat suolan määrä, sokerin määrä, rasvan laatu, kasvisten vähäinen saanti, lapsille suunnatut tuotteet, annos- ja pakkauskoot, lounaat sekä ruokaohjeet.

Jokainen sisältöalue tähtää väestön ravitsemuksen parantamiseen tuote- tai palvelumuotoilun keinoin. Tavoitteellinen ja mitattava sitoumus on oiva keino esimerkiksi yrityksen tai yhteisön oman ravitsemusvastuullisuuden kehittämiseen. Tavoitteen etenemistä mitataan ja siitä laaditaan raportti kerran vuodessa. Sitoumukset ovat julkisia ja nähtävissä Sitoumus2050-verkkosivulla.

Elintarvikealan yritykset ovat tehneet jo pitkään työtä tuotteidensa ravitsemuksellisten ominaisuuksien kehittämisessä. Vuonna 2017 lanseerattu ravitsemussitoumuksen toimintamalli kehitettiin helpoksi väyläksi ruoka-alan toimijoiden ja viranomaisten vuoropuhelulle ja työkaluksi terveellisten ruokavalintojen edistämiseen. Sen avulla ravitsemusvastuullisuus tuodaan ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden rinnalle osaksi yhteiskuntavastuullisuuden laajaa kokonaisuutta.

 

Ravitsevia ratkaisuja suomalaisille

Ruokayritykset auttavat suomalaisia saamaan ruokavaliostaan riittävästi ravintoaineita ja huomioivat ravitsemussuositukset kehittäessään tuotteitaan. Esimerkiksi rasvan ja suolan vähentäminen ovat alalla arkipäivää. Suomessa elintarviketeollisuus on vähentänyt suolan käyttöä merkittävästi 1980-luvulta alkaen ja on tunnetusti edelläkävijä Euroopassa.

Lue lisää

Lisätietoja

Marleena Tanhuanpää

Johtaja