Vapaaehtoiset sitoumukset ja itsesääntely

Elintarviketeollisuusliitto on laatinut elintarvikealalla toimiville yrityksille monia itsesääntelyohjeita sekä osallistunut teollisuuden ja valtionhallinnon yhteisten sitoumusten ja sopimusten rakentamiseen.

Toimialakohtaiset sitoumukset ovat joustavia ja liiketoimintalähtöisiä keinoja viedä asioita haluttuun suuntaan ilman raskasta lainsäädäntömenettelyä. Itsesääntelyllä pystytään reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin nopeasti.

Elintarviketeollisuuden vapaaehtoisia sopimuksia ja sitoumuksia ovat:

Elintarvikemarkkinoinnin itsesääntely ja elintarvikemarkkinointilautakunta

Elintarvikemarkkinoinnin itsesääntelyn tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta markkinoinnin vastuullisuudesta ja edistää vastuullisia markkinointikäytäntöjä muuttuvassa toimintaympäristössä. Elintarvikkeiden markkinointia ja itsesääntelyä valvoo ja kehittää elintarvikemarkkinointilautakunta.

Lue lisää