Iskunkestävä ruoka-ala 2040

Täältä löydät Elintarviketeollisuusliiton tavoitteet Euroopan parlamentin vaaleihin 2024 ja seuraavien vuosien EU-politiikan pohjaksi. Tavoitteemme on, että yhteiskunnalle elintärkeä ruoka-ala menestyy ja pärjää maailman murroksissa. Iskunkestävä ala pystyy tarjoamaan ratkaisuja isoihin kestävyyshaasteisiin ja huolehtimaan ruokaturvasta myös laajemmin.

Tavoitteet EU:n vaalikaudelle 2024–2029

EU-politiikka vaikuttaa merkittävästi suomalaisen ruoka-alan kilpailukykyyn ja menestymisen mahdollisuuksiin. Alan sääntelystä yli 90 prosenttia tulee EU:sta. Sen vuoksi Suomen on oltava aktiivinen, aloitteellinen ja yhteistyökykyinen vaikuttaja EU:ssa.

Suomen täytyy tuoda esille vahvuutensa ja huolehtia, että kansalliset erityispiirteet tunnistetaan EU-sääntelyssä. Yritysten kilpailukykyä, innovointia ja kasvua mahdollistavien toimien on oltava politiikan keskiössä. Eri toimialueiden EU-politiikat on sovitettava yhteen niin, että ruoantuotanto on mahdollista Suomessa myös tulevaisuudessa.

Ruoka-ala voi tarjota ratkaisuja moniin isoihin kestävyys- ja vastuullisuushaasteisiin ja Suomi olla kokoaan suurempi ruoka-aitta, kunhan huolehdimme alan iskunkestävyydestä. Nyt on suomalaisen ruoka-alan vaikuttamisen paikka.

Iskunkestävä ruoka-ala voi tarjota Euroopalle ja Suomelle

  • Työtä ja kasvua
  • Ruokaturvaa
  • Kohtuuhintaista ruokaa
  • Elintarviketurvallisuutta ja terveyttä
  • Vähäpäästöisen ruokaketjun
  • Kestäviä pakkauksia

Vierestä löydät ratkaisuehdotukset, miten alan iskunkestävyyttä vahvistetaan.

Kasvua ja kannattavuutta elintarvikeyrityksille

Politiikan tulee tukea ruoka-alan kasvua ja mahdollistaa kannattava liiketoiminta.

Lue lisää

Kilpailukykyä ja ennakoitavuutta toimintaympäristöön

Elintarvikeyritykset tarvitsevat parempaa, tutkittuun tietoon pohjautuvaa ja ennakoitavaa sääntelyä.

Lue lisää

Eurooppalaista omavaraisuutta ja ruokaturvaa

Eurooppalaista ruokaturvaa ja ruoantuotannon kriisinkestävyyttä on parannettava.

Lue lisää

Kestävyyttä ja vastuullisuutta ruoantuotantoon

EU:ssa tarvitaan yhteiset, kunnianhimoiset tavoitteet ruoantuotannon kestävyydelle ja vastuullisuudelle.

Lue lisää

Tavoitteet yksissä kansissa

Elintarviketeollisuusliiton EU-vaalijulkaisu kokoaa tarkempaa tietoa vaalitavoitteista ja ratkaisuehdotuksista, joilla ruoka-alan iskunkestävyys vahvistuu.

Tavoitteet on linjattu yhdessä ETL:n jäsenyritysten kanssa.

Tutustu julkaisuun
image description