Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö edistää suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä palvelevaa tutkimusta ja koulutusta.

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiöltä voi hakea apurahaa jatko- ja täydennysopintoihin. Perustutkintoon kuuluvia opintoja säätiö ei rahoita.

Säätiö voi myöntää apurahoja seuraaviin tarkoituksiin:

1. Apurahat jatko-opintoihin ja täydennysopintoihin
Säätiön päärahoituskohde on henkilökohtaiset apurahat jatko- ja täydennysopintoihin. Painopisteenä on perustutkinnon jo suorittaneiden henkilöiden jatko-opintojen (väitöskirjan) tai hiljattain väitelleiden täydennysopintojen rahoitus.

2. Matka-apurahat
Säätiö voi myöntää henkilökohtaista matka-apurahaa suomalaisten tutkijoiden kansainvälisyyden ja verkostoitumisen lisäämiseksi tukemalla matkoja ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin, korkeakouluihin tai kongresseihin (edellyttää esitystä omasta tutkimuksesta) tai ulkomaisten huippututkijoiden kutsumiseksi Suomeen lyhyeksi ajaksi, esimerkiksi jonkin luentosarjan pitäjäksi.

3. Kongressien tukeminen
Tieteellisten Suomessa järjestettävien kongressien tukemisen tavoitteena on lisätä verkottumista niin tutkijoiden kesken kuin tiedonvaihtoa tutkijoiden ja elinkeinon välillä.

4. Erilliset tutkimusprojektit
Säätiö voi tukea tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa työskentelevien tutkimusryhmien hankkeita, silloin kun tutkimusaihe on elintarviketeollisuuden elintarviketeollisuuden eri toimialojen kannalta tärkeä.

Harkinnan mukaan säätiö voi tukea myös muuta toimintaa, joka vahvistaa suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä edesauttavaa tutkimusta ja koulutusta.

Vuosittain myönnettävien apurahojen yhteissumma määräytyy säätiön tulorahoituksen perusteella.

Apurahahakujen aikataulu

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön hallitus päättää apurahoista kerran vuodessa.

Katso säätiön vuonna 2022 ja 2023 myöntämät apurahat tästä.

 

Elintarvikepäivän tuotoilla tuetaan alan tutkimusta

Elintarvikealan tärkein koulutustapahtuma Elintarvikepäivä kokoaa vuosittain satoja alan ammattilaisia uuden tiedon ja kohtaamisten pariin.

Tapahtuman järjestää Elintarviketeollisuusliitto yhdessä Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön kanssa. Tapahtuman tuotto jaetaan säätiön kautta elintarvikealan tutkimukseen.

Lue lisää Elintarvikepäivästä

Elintarviketeollisuuden tutkimusstrategia 2018-2025

Elintarviketeollisuuden tutkimusstrategia linjaa, kuinka tutkimuksella ja tutkimusyhteistyöllä tuetaan elintarviketeollisuuden kasvumahdollisuuksia ja kannattavuutta globaalissa toimintaympäristössä ja luodaan edellytyksiä entistä kestävämmälle ruuan tuotannolle Suomessa.

Lue lisää

Lisätietoa säätiöstä ja apurahojen hausta

Marleena Tanhuanpää

Johtaja