Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Teemme vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemoihin liittyvää edunvalvontaa tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien, kuten elintarviketeollisuuden eurooppalaisen kattojärjestön Food Drink Europen ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kanssa. Lisäksi liiton edustajat vaikuttavat Suomen EU-asioiden linjauksiin valmistelujaostojen kautta.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen sääntelylle tarvitaan yhteiset raamit ja kestävälle liiketoiminnalle minimitaso. Hyvän sääntelyn periaatteiden mukaisesti myös kestävyyskysymyksiin liittyvän sääntelyn pitää olla tarkoituksenmukaista ja vaikuttavaa.

Vastuullisuuteen liittyvä sääntely on lisääntynyt vauhdilla viime vuosina. Säädöksistä tulee jatkuvasti uusia vaatimuksia niin kestävyysraportointiin kuin vastuullisen liiketoimintatapojen edistämiseen. Merkittävä osa sääntelystä tulee EU:sta. Tällä hetkellä riskinä on, että nopealla aikataululla valmistellut, toisinaan ristiriitaiset ja laajaa raportointia vaativat säädökset vievät yritysten resursseja vastuullisten toimintatapojen kehittämiseltä.

ETL pitää tärkeänä, että kansallisella tasolla toimeenpantava sääntely ei ylitä EU-tason vaatimuksia. Tärkeää on myös, että vapaaehtoiset toimialakohtaiset sitoumukset ja itsesääntelytoimet tunnistetaan vaihtoehtoina lainsäädännölle, kun tavoitellaan kunnianhimoisten kestävyystavoitteiden saavuttamista ja pyritään samalla minimoimaan hallinnollista taakkaa.

Pitkäjänteistä työtä vastuullisuuden eteen

Suomalainen elintarviketeollisuus on työskennellyt pitkäjänteisesti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kysymysten parissa. Alalta löytyy lukuisia esimerkkejä yrityksistä, jotka kehittävät jatkuvasti omaa vastuullisuuttaan ja tarkastelevat sitä laajasti niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuun näkökulmasta.

Lue lisää

Sinua voisivat kiinnostaa myös

Elintarviketeollisuuden biodiversiteettiselvitys

Biodiversiteettiselvitys kokoaa alan keskeisimmät luontovaikutukset ja keinot vaikutusten vähentämiseksi.

Tutustu selvitykseen

Elintarviketeollisuuden tiekartta vähähiilisyyteen

Elintarviketeollisuuden tavoitteena on, että vuonna 2035
elintarviketeollisuus tuottaa 75 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä alan liikevaihtoon suhteutettuna.

Lue lisää

Lisätietoa alan vastuullisuustyöstä