Monipuolisia työmahdollisuuksia

Suomessa toimii 2 600 elintarvikeyritystä, jotka työllistävät yhteensä 40 000 osaajaa. Ruoka-alan merkitys työllistäjänä on kuitenkin huomattavasti suurempi, sillä yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa luo yli kolme työpaikkaa muualle yhteiskuntaan.

Koko ruoka-ala eli alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ammattikeittiöt työllistävät yhteensä 340 000 henkeä eli joka kahdeksannen työikäisen, kun myös välilliset työpaikat lasketaan mukaan. Ruokia ja juomia valmistetaan Suomen jokaisessa maakunnassa, joten elintarvikeala on työllistää ihmisiä ympäri Suomen.

Elintarvikeala on luokiteltu huoltovarmuuskriittiseksi alaksi. Yritykset tarvitsevat osaajia kaikkialla maassamme.

Elintarvikealalle on monta polkua

Elintarviketyöntekijä, laborantti, tekninen henkilö, myyntipäällikkö, tuotekehittäjä, ravitsemusasiantuntija jne. Elintarvikeyritykset tarjoavat monenlaisia tehtäviä ja alalle voi työllistyä monella erilaisella koulutustaustalla ja -asteella.

Kouluttautua voi:

 • Ammatillisessa koulutuksessa (ammatillinen perustutkinto tai ammatti- ja erikoisammattitutkinto)
 • Ammattikorkeakoulussa (ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto)
 • Yliopistossa (kandidaatin tai maisterin tutkinto)
 • Myös oppisopimuskoulutus on mahdollista

Työ elintarvikkeiden valmistuksessa on monesti kaksivuorotyötä, mutta vuorokäytännöt vaihtelevat yrityksissä. Palkkataso on teollisuusalojen keskitasoa.

Robotiikka ja automaatio ovat vähentäneet fyysistä kuormitusta, eikä työ elintarvikkeiden valmistuksessa ole niin raskasta kuin usein ajatellaan. Automatisaatio ei kuitenkaan ole poistamassa suorittavaa työtä alalta.

Elintarviketeollisuus on naisvaltaisimpia teollisuudenaloja: työntekijöistä 48 prosenttia naisia.

 

Töitä nyt ja tulevaisuudessa

Elintarvikeala on hyvä valinta nyt ja tulevaisuudessa, sillä ruokaa ja sen tekijöitä tarvitaan aina. Opetushallituksen selvityksen mukaan vuosina 2017–2035 ruoka-ala tarvitsee 16 500 uutta osaajaa. Se tarkoittaa yli 900 uutta työntekijää vuosittain.

Eniten työntekijöitä tarvitaan tuotantotehtäviin, mutta teknologinen kehitys ja digitalisaatio muuttavat työn tekemisen tapoja ja tuovat mukanaan uusia osaamistarpeita.

Tulevaisuuden osaamistarpeita elintarvikeyrityksissä ovat muun muassa:

 • Digitalisaatio-osaaminen yritysten kaikissa toiminnoissa
 • Asiakasymmärrys ja palvelumuotoilu
 • Robotiikka tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa
 • Virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) hyödyntäminen aloilla ja tehtävissä, joita ei vielä osata edes ajatella
 • Elintarviketurvallisuuden, laadunhallinnan ja prosessien osaamista elintarvikkeiden pakkaamisessa
 • Erikoiselintarvikkeiden tuotannon, erityisesti uusien kasvipohjaisten tuotteiden, prosessiosaaminen
 • Osaamista globaalista ruoantuotannosta
 • Ulkomaisen työvoiman lisääntyessä tarvitaan kulttuurien osaamista ja henkilöstöosaamista
 • Kuluttajalähtöinen markkinointiosaamisen
 • Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen osaaminen

Selvitys elintarvikealan koulutuksesta ja osaamistarpeista

ETL:n kesällä 2023 teettämä selvitys elintarvikealan koulutuksen palvelukyvystä kokoaa tietoa siitä, miten alan koulutus vastaa elintarvikeyritysten tarpeisiin ja millaista osaamista yritykset tulevaisuudessa tarvitsevat.

Lue lisää

Vastuullinen valinta

Vastuullisuus on keskeinen osa elintarvikeyritysten toimintaa. Ruoka-alan yhteys luontoon on läheisempi kuin monilla aloilla ja yritykset tekevät toimia ilmasto- ja luontovaikutusten vähentämiseksi ja paremman maailman puolesta.

Lue lisää

Tutustu myös

Koulutuspolut elintarvikealalle

Elintarvikealalle voi kouluttautua ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Myös oppisopimuskoulutuksessa opiskelu on mahdollista.

Tutustu tästä

Maistuva Päivä

Maistuva päivä -teemaviikolla yläkouluikäiset nuoret pääsevät tutustumaan elintarvikeyrityksiin ja alan työtehtäviin.

Lue lisää

Lisätietoa

Maiju Korhonen

Johtava asiantuntija