Vastuullisuus elintarvikealalla

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikentyminen haastavat ruoka-alaa innovoimaan, uudistumaan ja kehittämään jatkuvasti uutta. Asiakkaiden ja kuluttajien kiinnostus raaka-aineiden alkuperää ja tuotanto-olosuhteita kohtaan kasvaa jatkuvasti.

Suomalainen elintarviketeollisuus on työskennellyt pitkäjänteisesti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kysymysten parissa. Alalta löytyy lukuisia esimerkkejä yrityksistä, jotka kehittävät jatkuvasti omaa vastuullisuuttaan ja tarkastelevat sitä laajasti niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuun näkökulmasta.

Suomessa on erinomaiset edellytykset eläin- ja kasvituotannon mahdollisuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen. Kokonaisuus tukee ruuantuotannon koko arvoketjua maatilalta elintarviketeollisuuden ja kaupan kautta kuluttajille asti. Kuluttajan valinnanmahdollisuudet ja ympäristövaikutukset säilyvät omissa käsissämme.

ETL:n tavoitteen on uudistuva ja menestyvä ruoka-ala, joka luo hyvinvointia Suomeen. Globaaleilla markkinoilla on kasvava tarve vastuullisesti tuotetuille elintarvikkeille ja vihreille tuotantoteknologioille. Uskomme, että pitkällä aikavälillä vastuullinen liiketoiminta on myös menetyksen perusta.

ETL tukee suomalaisia elintarvikealan yrityksiä vastuullisuustyössä edistämällä yhtenäisten standardien käyttöönottoa ja vaikuttamalla vastuullisuuteen liittyvän sääntelyn kehittymiseen. Kehitämme myös aktiivisesti itsesääntelykeinoja, joilla alan yritykset voivat osoittaa vapaaehtoisesti sitoutumistaan kunnianhimoisten kestävyystavoitteiden edistämiseen.

Askelmerkit elintarvikealan luontotyölle

Elintarviketeollisuuden biodiversiteettiselvitys keväältä 2023 kokoaa alan keskeisimmät luontovaikutukset ja keinot niiden vähentämiseksi. Tärkeintä alan luontovaikutusten vähentämiseksi on koko arvoketjun kattava yhteistyö.

Tutustu selvitykseen

Lisätietoa