Vastuullinen toimitus­ketju

Toimitusketjun vastuullisuus kytkeytyy elintarviketeollisuudessa moniin teemoihin, kuten eläinten hyvinvointiin, ihmisoikeuksiin sekä raaka-aineiden tuotannon ympäristövaikutuksiin.

Elintarvikealan valmistusketjut ovat usein moniulotteisia ja vaihtelevat toimialan ja tuotteiden mukaan. Yrityksillä on käytössään useita erilaisia menetelmiä toimitusketjun hallintaan, riskien kartoittamiseen ja yhteistyökumppaneiden vastuullisuuden arviointiin. Omien vastuullisuusohjelmien lisäksi käytössä ovat esimerkiksi kolmansien osapuolten myöntämät sertifikaatit ja auditoinnit, jotka auttavat todentamaan vastuullisuutta pitkissä toimitusketjuissa.

Elintarviketeollisuutta koskeva vastuullisuussääntely on lisääntynyt vauhdilla viime vuosina. Säädöksistä tulevien tietovaatimusten määrä kasvaa jatkuvasti, ja yrityksiltä odotetaan yhä yksityiskohtaisempaa tietoa myös raaka-aineiden alkuperästä ja tuotannon vastuullisuudesta.

ETL edistää ruokaketjun vastuullisuuteen liittyvän datan standardisointia, jotta tuotteiden vastuullisuustiedot ovat vertailukelpoisia ja todennettavissa. Yhteinen tietomalli auttaa ruoka-alaa varautumaan kiristyvän sääntelyn vaatimuksiin ja kuluttajia vastuullisten valintojen tekemisessä.

Kuva: Paulig

Eläinten hyvinvointi

Terveet ja hyvinvoivat eläimet ovat vastuullisten eläinperäisten elintarvikkeiden tuotannon perusta. Eläinten hyvinvointi otetaan huomioon niin jalostuksessa, kasvatusolosuhteissa kuin eläinten kuljetuksissa. Suomessa on tehty pitkäjänteisesti työtä eläinten ja ihmisten antibioottiresistenssin ehkäisemiseksi, ja Suomi onkin yksi eläinten antibioottien hallitun käytön edelläkävijämaista.

Elintarviketeollisuus edistää aktiivisesti eläinten hyvinvointia yhteistyössä alkutuotannon ja viranomaisten kanssa.

Lisätietoa