Elintarvikkeiden terveysperusteinen vero

Täältä löydät tietoa, miten ruuan terveysperusteinen lisävero vaikuttaisi elintarvikealaan ja millaisia ratkaisuja Elintarviketeollisuusliiton mielestä kuluttajien ohjaamiseen tarvittaisiin.

Ruokiin ja juomiin kohdistuva terveysperusteinen verotus ei ole oikotie, jolla ohjattaisiin ihmisiä terveellisempään ruokavalioon. Veron yhteyttä terveyden edistämiseen on hankala todentaa, koska ravitsemus koostuu monista erilaisista kulutusvalinnoista. Riittävä uni, liikunta ja muut elintavat ovat myös tärkeitä hyvinvoinnin kulmakiviä, joihin pitää kiinnittää enemmän huomiota. Uusia veroja ei pidä säätää vaillinaisen tai ristiriitaisen tiedon varassa.

Terveysvero nostaisi ruuan hintaa entisestään ja lisäisi teollisuuden sekä verottajan hallinnollista taakkaa. Veron vaikutukset kohdentuisivat sosiaalisesti epäoikeudenmukaisesti, koska ei ole takeita, että vero ylipäänsä vaikuttaisi kulutukseen.

Kuluttajakäyttäytymisen ohjaamiseen tarvitaan enemmän myönteistä ohjausta ja kokonaisvaltaisia toimenpiteitä ruoka-alan ja julkisten toimijoiden yhteistyönä. Meistä jokaisella on valinnanvapaus, mitä ostoskoriimme valitsemme. Kaupoissa on tänä päivänä tarjolla kattava määrä terveellisiä vaihtoehtoja. Tuotteiden sijoittelusta ja hinnoittelusta vastaa kauppa, ei elintarviketeollisuus.