Toimielimet

ETL:n toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön jäsenyritysten kanssa. Kuuntelemme jäsenyritysten tarpeita ja tartumme yrityksille tärkeisiin ja ajankohtaisiin asioihin. ETL:n toimielimissä on laaja yritysten johdon ja asiantuntijoiden edustus.

Hallitus

ETL:n hallitus ohjaa liiton toimintaa ETL:n sääntöjen mukaan. Hallituksen puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Lisäksi valitaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä muita jäseniä vähintään kaksikymmentä ja enintään kolmekymmentä. Hallituksen apuna toimii työvaliokunta, jonka hallitus valitsee keskuudestaan. ETL:n hallituksen ja työvaliokunnan kokoonpanon löydät täältä.

Toimikunnat ja työryhmät

ETL:ssä toimii sisäisiä toimikuntia ja työryhmiä, jotka tukevat liiton edunvalvontatyötä ja alan yhteisen kannan muodostamista. Toimikunnat ja ryhmät käsittelevät ajankohtaisia asioita ja voivat toteuttaa yhdessä sovittuja hankkeita. Lue lisää toimikunnista ja työryhmistä.

Toimialayhdistykset

Toimialayhdistykset käsittelevät oman sektorinsa ajankohtaisia asioita ja hankkeita sekä seuraavat toimialaan vaikuttavaa lainsäädäntöä. Tutustu tarkemmin toimialayhdistyksiin.

Kaikessa ETL:n toiminnassa noudatetaan aina Suomen kilpailulainsäädäntöä. Se tarkoittaa, että liiton järjestämissä kokouksissa tai niiden yhteydessä ei keskustella tai muuten sivuta aiheita, joilla voi olla vaikutusta yritysten tulevaan kilpailukäyttäytymiseen. Katso ETL:n ohje kilpailulainsäädännön noudattamisesta.