Elintarvike­turvallisuus

Elintarvikkeiden turvallisuus on ruokia ja juomia valmistaville yrityksille perusedellytys. Yritykset vastaavat siitä, että niiden tuotteet ovat turvallisia, tuotteista annetaan riittävät ja oikeat tiedot ja että toiminta on vaatimustenmukaista.

Suomessa elintarvikkeiden turvallisuus on kansainvälisestikin mitattuna korkealla tasolla. Hyvä turvallisuus ei ole itsestäänselvyys, vaan sen eteen on tehty jo pitkään määrätietoista työtä koko ruokaketjussa.

Elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen kattaa tuotteiden koko elinkaaren raaka-aineiden hankinnasta siihen, että valmis tuote on kuluttajalla. Elintarvikeyritysten omavalvonta on tärkeässä roolissa turvallisuuden varmistamisessa.

Elintarviketurvallisuus tarkoittaa turvallisten valmistusmenetelmien lisäksi myös oikeanlaisia pakkausmerkintöjä ja tuotteiden ja niiden raaka-aineiden jäljitettävyyttä. Ruokien ja juomien jäljitettävyys, puhtaus ja turvallisuus on elintarvikealalla keskeinen osa-alue, joka koskee kaikkia tuotantoketjuun osallistuvia alkutuotannosta jakeluun saakka.

Elintarviketeollisuus on yksi eniten säädellyistä teollisuudenaloista Euroopassa. Lakisääteiset toimenpiteet takaavat tuotteiden, raaka-aineiden ja valmistusprosessien laadun ja turvallisuuden. Viranomainen myös valvoo yritysten toimintaa, mutta lainsäädännössäkin todetaan, että toimija vastaa aina omasta toiminnastaan ja siihen liittyvästä omavalvonnasta.

Viime vuosina keskusteluun nousseet ruokapetokset ja niiden torjunta ovat myös osa elintarvikeyritysten elintarviketurvallisuusvastuuta. Yritykset varmistavat tämän omavalvonnalla ja siihen liittyvällä näytteenotolla.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Ohjeita elintarvikeyrityksille

Ohjeita elintarvikkeiden omavalvontaan, pakkausmerkintöihin, markkinointiin ja elintarviketurvallisuuteen.

Ohjeita yrityksille

Raportti elintarviketurvallisuudesta Suomessa

Elintarviketurvallisuuteen liittyvän viranomaisvalvonnan, elintarvikkeiden ja rehujen virallisten valvonta- ja seurantaohjelmien, tutkimusten ja riskinarviointien tuloksista vuodelta 2021.

Tutustu raporttiin

Lisätietoa

Elisa Piesala

Toimialapäällikkö (lomalla huhti-tukokuun, eläkkeelle 1.6.2024)

Terhi Virtanen

Toimialapäällikkö