Liity jäseneksi

Suomessa elintarvikkeita valmistavat yritykset – sekä suuret että pienet – ovat tervetulleita ETL:n jäseniksi. Jos yrityksellä ei ole tuotantoa Suomessa, mutta haluaa kuulua liiton jäsenpalvelujen piiriin, voi yritys hakea ETL:n liitännäisjäsenyyttä.

Näin haet ETL:n jäsenyyttä

Jäsenyyttä haetaan täyttämällä lomake ja lähettämällä se Elintarviketeollisuusliitolle. Liiton hallinto hyväksyy jäsenet kokouksissaan, joita järjestetään useita kertoja vuodessa. Jäsenyys tulee voimaan heti hyväksymisen jälkeen.

Jäsenmaksu muodostuu kahdesta osasta

ETL:n jäsenmaksu on kaksiosainen sisältäen elinkeino- ja työnantajapoliittisen osan. Vähimmäisjäsenmaksu on 200 euroa, joka peritään sekä elinkeino- että työnantajapoliittiselta puolelta.

Elinkeinopoliittinen jäsenmaksu on 0,095 prosenttia edellisvuoden päättyneen tilikauden jalostusarvosta. Jalostusarvo koostuu liiton sääntöjen mukaan seuraavista tuloslaskelman mukaisista eristä: kokonaispalkat, henkilösivukulut, vuokrat, poistot ja liikevoitto tai -tappio (liiketappio käsitellään ETL:n jäsenmaksulaskennassa nollana).

Työmarkkinapoliittinen jäsenmaksu 0,14 prosenttia edellisvuonna työsuhteessa olleille maksetuista palkoista.

ETL:n jäsenet liittyvät samalla myös EK:n jäseneksi.

Vähimmäisjäsenmaksu on 450 euroa vuodessa. Se muodostuu elinkeinopoliittisesta osasta (200 euroa), työnantajapoliittisesta osasta (200 euroa) ja EK:n jäsenmaksusta (50 euroa).

Liitännäisjäsenen jäsenmaksu on 0,024 prosenttia yrityksen edellisvuoden Suomen liikevaihdon perusteella. Vähimmäisjäsenmaksu on 200 euroa. Liitännäisjäsenmaksu laskutetaan 2. erän yhteydessä.

Tutustu vuoden 2024 jäsenmaksuperusteisiin

Jäsenet sitoutuvat noudattamaan sääntöjä

ETL:n jäsenyritykset sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan seuraavia sääntöjä:

Kiinnostuitko jäsenyydestä?

Ota yhteyttä hallintopäällikkö Tiina Virtaseen, jolta saat lisätietoa jäsenyydestä ja jäsenmaksuista. Hän myös opastaa hakulomakkeen täyttämisessä.

JÄ­SEN­HA­KE­MUS

Alla olevan lomakkeen lähettänyt yritys hakee Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäseneksi.

Yrityksen liittyessä Elintarviketeollisuusliittoon se liittyy samalla myös Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäseneksi.

  Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

  Yri­tys­tie­dot

  Liiton liitännäisjäseneksi voidaan hyväksyä elintarviketeollisuusyritys sekä elintarvikkeiden maahantuontia ja/tai tukkukauppaa harjoittavan yritys, jolla ei ole tuotannollista toimintaa Suomessa.

  Muut tie­dot

  Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärä ilmoitetaan työpäivää kohden laskettuna keskiarvona tai palkanmaksukautta kohden laskettuna keskiarvona.

  Palkat

  Palkkasummiin lasketaan mukaan lomapäivät ja korvaukset.

  Liikevaihto

  Jalostusarvo

  HUOM! Jalostusarvoa koskevat kohdat 1-10 täytetään vain, jos yrityksen koko henkilöstömäärä ylittää 150 henkilöä.
  Palkat ja palkkiot tarkoittavat kaikkia muuttuvia ja kiinteitä palkkoja ja palkkioita, myös aktivoituja palkkamenoja. Mukaan luetaan kaikki ennakonpidätyksen alaiset erät, esim. lomapalkat, vuosiloma- ja sairausajan palkat.
  Henkilösivukuluihin luetaan lakisääteiset pakolliset sosiaaliturvakulut mm. työnantajan sotu-, TEL- ja LEL-vakuutusmaksut ja muut sosiaaliturvakulut kuten eläkkeet, siirrot eläkesäätiöille ja henkilövakuutus- ja kannatusmaksut avustuskassoille. Myös aktivoituihin palkkamenoihin liittyvät henkilösivukulut ilmoitetaan. Jos tuloslaskelmassa henkilösivukulut sisältyvät muihin kulueriin, poimitaan ne sieltä erikseen.
  Vuokrakulut ovat tuloslaskelman mukaiset vuokrakulut maapohjasta, rakennuksista, huoneistoista sekä muut vuokrat kuten vuokrat koneista ja kalustosta, mm. leasing-maksut.
  Poistoilla tarkoitetaan kirjanpidossa vähennettyjä suunnitelman mukaisia poistoja. Täyskatteellista laskentaa soveltava yritys ilmoittaa tässä kohdassa myös materiaalikuluihin sisältyvät poistot. Toimintokohtaista tuloslaskelmavaihtoehtoa käyttävä yritys esittää tässä kohdassa tilikaudelle kuuluvat suunnitelmapoistot, jotka sisältyvät eri toimintojen kuluihin.
  Liikevoitto/-tappio ilmoitetaan tuloslaskelman mukaisena.

  Yrityksen liittyessä Elintarviketeollisuusliiton jäseneksi se samalla liittyy myös Elinkeinoelämän keskusliiton jäseneksi.

  Hakemuslomakkeeseen liitetään tilaajavastuuraportti, josta selviää kaupparekisteriote, verovelka ja TyEL-maksut.

  Tiina Virtanen

  Hallintopäällikkö