Elintarvike­markkinoinnin itse­sääntely

Elintarvikemarkkinoinnin itsesääntelyn tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta markkinoinnin vastuullisuudesta ja edistää vastuullisia markkinointikäytäntöjä muuttuvassa toimintaympäristössä. Markkinoinnin itsesääntelystä hyötyvät sekä yritykset että kuluttajat.

Itsesääntely auttaa yrityksiä varmistamaan markkinointinsa asianmukaisuuden sekä säilyttämään kuluttajien ja asiakkaiden luottamuksen. Itsesääntelyllä voidaan nopeasti ja joustavasti puuttua markkinoinnin ylilyönteihin sekä käsitellä markkinoinnista tehtyjä valituksia. Sen etuja ovat myös toimialatuntemus ja kustannustehokkuus sekä mahdollisuus reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin. Itsesääntely on käytössä jo monissa EU-maissa.

Markkinoinnin itsesääntelyn työvälineitä ovat

 

Elin­tar­vi­ke­mark­ki­noin­ti­lau­ta­kun­ta val­voo ja ke­hit­tää it­se­sään­te­lyä

Elintarvikkeiden markkinoinnin itsesääntelyä valvoo ja kehittää Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva Elintarvikemarkkinointilautakunta. Lautakunta arvioi elintarvikealan yritysten markkinointia.

Itsenäinen ja riippumaton lautakunta ottaa kantaa yksittäisiin markkinointitapauksiin lausuntopyyntöjen pohjalta. Lausuntoa voi pyytää yksityishenkilö, yritys tai organisaatio. Lautakunta käsittelee lausuntopyynnön, jos elintarvikkeen markkinointi on suunnattu suomalaiselle kohdeyleisölle. Kuulemisperiaatteen mukaan asianosaisella yrityksellä on aina mahdollisuus antaa vastaus lausuntopyyntöön ennen asian ratkaisua.

Lautakunnan antamat ratkaisut lausunnoista auttavat yrityksiä oppimaan, mikä on asianmukaista markkinointia ja mikä ei. Ratkaisujen pohjalta myös markkinoinnin itsesääntelyä ja toimintatapoja voidaan kehittää konkreettisiin tarpeisiin perustuen.

Elintarvikeyritykset voivat myös itse pyytää lautakunnalta ennakkolausuntoa suunnittelemastaan markkinoinnista.

Lautakunnan toiminta käynnistyi vuoden 2023 alussa elintarviketeollisuuden ja Keskuskauppakamarin yhteistyössä.

Hyödyllisiä linkkejä

Elintarvikkeiden markkinointiohje

ETL:n ohje itsesääntelyn ja vastuullisen markkinoinnin tueksi.

Tästä oppaaseen

Elintarvikemarkkinointilautakunta

Tietoa lautakunnan toiminnasta ja ohjeet lausunnon pyytämiseen.

Lue lisää

Lisätietoa elintarvikkeiden markkinoinnin itsesääntelystä

Ma­ri­ka Säy­ne­vir­ta

Toimialapäällikkö

Marleena Tanhuanpää

Johtaja