Tietosuojaselosteet

Ti­laa­ja­re­kis­te­ri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Elintarviketeollisuusliitto ry tiedottaa sähköpostitse toimitettavien uutiskirjeillä ja lehdistötiedotteilla uutiskirjeitä ja/tai lehdistötiedotteita tilanneita, jäsenyrityksiään sekä sidosryhmiään (Tilaajat) alan ajankohtaisista teemoista. Tilaajille voidaan lähettää myös muuta Elintarviketeollisuusliiton ajankohtaisviestintää. Henkilötietojen käsitteleminen perustuu tilausta koskevaan sopimukseen tai oikeutettuun etuun: Rekisteröidyillä on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat uutiskirjeiden ja/tai lehdistötiedotteiden Tilaajat, jäsenyritykset ja muut sidosryhmät. Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, henkilön edustama yhteisö ja tilaajan sähköpostiosoite. Jos rekisteröity ei toimita tilaamisen yhteydessä edellytettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa tilausta vastaan.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään, kunnes rekisteröity peruuttaa tilauksen tai hänen sähköpostiosoitteestaan tulee ilmoitus virheellisestä tai toimimattomasta osoitteesta. Rekisteröity voi koska tahansa peruuttaa tilauksensa Elintarviketeollisuusliitto ry:n verkkosivuilla. Peruuttamisohjeet kerrotaan myös jokaisen uutiskirjeen/lehdistötiedotteen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu tiedoista, joita rekisteröity antaa uutiskirjeiden ja tiedotteiden tilauslomakkeella sekä Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäsen- ja sidosryhmärekisterin tiedoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Elintarviketeollisuusliitto ei luovuta rekisterin sisältämiä henkilötietoja ulkopuolisille tahoille eikä niitä siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja säilytetään luottamuksellisesti. Käyttöoikeus rekisteriin on rajoitettu nimetyille rekisterinpitäjän edustajille. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistautumisen. Uutiskirjeiden lähetykseen käytetään ulkopuolista palveluntarjoajaa, mistä syystä rekisterin tietoja on lisäksi Liana Techonologies Oy:n hallinnoimassa LianaMailer-pilvipalvelussa. Liana Technologies Oy:n kanssa on sovittu henkilötietojen käsittelystä tietosuojalainsäännön edellyttämällä tavalla. Uutiskirjeiden lähettämisessä voidaan käyttää myös viestintätoimistoa, jonka kanssa on sovittu henkilötietojen käsittelystä. Lehdistötiedotteet rekisterinpitäjä toimittaa suoraan sähköpostitse.

Rekisteröidyn oikeudet

Ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkemmin todetuin tavoin oikeus:

  • saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään;
  • pyytää, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään;
  • pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista;
  • vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella;
  • tehdä selosteessa kuvastusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Avoimuusrekisteri

Elintarviketeollisuusliitto on rekisteröitynyt avoimuusrekisteriin. Tietoa rekisteriin kerättävistä tiedoista ja niiden käsittelystä täällä.

Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa

Miska Linna

Työmarkkina-asiantuntija