Artikkeli

Elintarvikkeiden terveysperusteinen verotus olisi hallintohirviö

Julkaistu:

Terveysperusteisen verotuksen vaikuttavuudesta kuluttajakäyttäytymiseen ei ole takeita.

Elintarvikkeiden terveysperusteista verotusta tarjotaan lääkkeeksi niin valtiontalouden ongelmiin kuin kansanterveyteen. Uusi vero haluttaisiin ulottaa sokeriin, suolaan ja rasvaan eli se koskisi käytännössä kaikkia elintarvikkeita. Suomi toimisi tässä eurooppalaisen veropolitiikan uudisraivaajana.

Ruuan ainesosavero edellyttäisi raskasta verojärjestelmää, ja sitä luotaessa olisi otettava huomioon EU-oikeudellinen syrjimättömyysperiaate eri tuotteiden välillä. Veron pitäisi koskea niin pakattuja kuin pakkaamattomia tuotteita, kuten itse leivottuja pullia kahviloissa.

Kokeiluja ruuan eri ainesosien verottamisesta on ollut sekä Norjassa että Tanskassa, mutta kumpikin luopui näistä pisteveroista käytännön ongelmien vuoksi.

Hallinnollinen hirviö

Terveysperusteisen verotuksen vaikuttavuudesta kuluttajakäyttäytymiseen ei ole takeita. Varmaa on, että laaja veropohja nostaisi ruuan hintaa ja että syntyisi hallinnollinen hirviö elintarvikealan yrityksille.

Investoinnit tietojärjestelmiin ja vuotuiset hallintokulut olisivat merkittävät. Terveysverotus aiheuttaisi sadoille yrityksille velvollisuuden rekisteröityä valmisteverovelvolliseksi, tehdä veroilmoitus, maksaa uutta valmisteveroa ja hakea valtuutetun varastonpitäjän sekä verottoman varaston lupaa.

Näiden velvollisuuksien täyttäminen vaatisi paljon työtä, kuten verotukseen ja tiedonantovelvollisuuksiin perehtymistä, uuden henkilöstön palkkaamista, tiedonkeruuta ja raportointia, tuotteiden verokohtelun selvittämistä sekä henkilöstön kouluttamista.

Myymättä jääneiden tuotteiden tai virheellisten ja pilaantuneiden tuotteiden hävittämiseen valvotusti liittyy oma byrokratiansa.

Tasoittaisi tietä tuontiruualle

Moni yritys joutuisi opettelemaan valmisteverotuksen kiemurat. Yrittäjän arki tuntuu unohtuvan monessa terveysveroa ajavassa puolueessa.

Elintarviketeollisuus on yksi säädellyimpiä toimialoja. Esimerkiksi jogurtin markkinoille saamiseksi pitää täyttää kymmenien eri säädösten vaatimukset. Alan sääntelytaakka on kasvanut EU:n kestävyyssääntelyn kautta merkittävästi.

Maan hallitus haluaa keventää yritysten hallinnollista taakkaa. Terveysvero veisi kehitystä päinvastaiseen suuntaan.

Ruokavero tasoittaisi tietä tuontiruualle, koska Suomessa valmistettujen tuotteiden kustannukset kasvaisivat. Kilpailukykyä heikentävä vero iskisi myös elintarvikevientiimme, minkä kasvattamiselle on hallituksella kovat tavoitteet.

Kirjoitus on julkaistu mielipiteenä Kauppalehdessä 13.3.2024

Kirjoittaja

Jukka Ihanus

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset