Selvitys elintarvikealan koulutuksesta

ETL:n teettämä selvitys elintarvikealan koulutuksen palvelukyvystä kokoaa tietoa siitä, miten alan koulutus vastaa elintarvikeyritysten tarpeisiin ja millaista osaamista yritykset tulevaisuudessa tarvitsevat.

Lue lisää

Elintarvike­teollisuuden biodiversiteetti­selvitys

Biodiversiteettiselvityksessä kartoitettiin ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisella tavalla elintarvikealan keskeisimpiä luontovaikutuksia ja keinoja niiden vähentämiseksi.

Tutustu selvitykseen

Tuoreimmat puheen­aiheet somessa

Tutustu vaikuttamis­työhömme

ETL:n tavoitteena on tasa-arvoinen ja ennakoitava toimintaympäristö, joka kannustaa elintarvikealan yrityksiä kehittämään ja uudistamaan toimintaansa sekä rohkaisee innovaatioihin ja kasvuun. Vaikuttamistyötämme ohjaavat kolme strategista teemaa: työ ja osaaminen, toimiva ja ennakoitava kotimarkkina sekä vastuullisuus ja kestävä kehitys. Teemme aktiivisesti työtä myös datan ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseksi koko ruokaketjussa.

Lue lisää
image description