Kasvua ja kannattavuutta elintarvikeyrityksille

Eurooppalaiset elintarvikeyritykset tarvitsevat politiikkaa, joka tukee kasvua ja mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan niin EU:ssa kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Ruoka-alan kestävän kasvun ja kannattavuuden turvaamiseksi tarvitaan EU-tason rahoitusta vihreän siirtymän edistämiseen sekä TKI-rahoitusta uusien elintarvikkeiden, ruoantuotantotapojen ja -teknologioiden kehittämiseen. Julkisen TKI-rahoituksen hakemisen on oltava yrityksille sujuvaa, eikä jarru kehitykselle.

Alan reiluja kauppatapoja ja markkinalähtöisyyttä on edistettävä nykyisen lainsäädännön tehokkaalla toimeenpanolla — ei sääntelyä lisäämällä. Esimerkiksi kilpailusäädäntöön ei pidä tehdä poikkeuksia, jotka heikentävät kilpailuympäristön tasavertaisuutta.

EU on jäänyt jälkeen kilpailukyvyssä Yhdysvalloista ja Kiinasta. Eurooppalaisen ruoka-alan kilpailukyky on turvattava ottamalla yritysten kilpailukyky ja kehitysmahdollisuudet paremmin huomioon EU-politiikassa ja säädösten valmistelussa.

Datan ja digitalisaation rooli on keskeinen kestävässä ruoantuotannossa. Tiedon liikkumista ketjussa ja siihen liittyviä pelisääntöjä on kehitettävä, jotta kestävyyttä edistävät toimet voidaan kohdistaa sinne, missä niiden vaikuttavuus on suurinta ja kuluttajat saavat luotettavaa ja vertailukelpoista vastuullisuustietoa. Suomalaiselle elintarviketeollisuudelle ruokaketjusta saatava tieto ja sen hyödyntäminen on tärkeä kilpailutekijä.

EU:ssa on mahdollistettava uudet kasvinjalostusmenetelmät ja uusien elintarvikkeiden hyväksyntäprosessista on tehtävä sujuvampaa. Ne ovat osaltaan ratkaisuja ruoantuotannon kestävyys- ja kustannushaasteisiin.

Osaajien saatavuus on varmistettava lisäämällä kausityövoimaa ja työperäistä maahanmuuttoa EU:n ulkopuolelta. Oleskelun kriteerit sekä koulutus- ja työllisyyspolitiikka on säilytettävä kansallisessa toimivallassa. Ala ei kasva ilman tekijöitä.