Tiedote

ETL kasvuryhmän raportista: Kasvun eväät ovat omissa käsissämme

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliiton mielestä valtiovarainministeriön kasvutyöryhmän tuore raportti tarjoaa hyvää pohjaa tulevan vaalikauden politiikkatoimille. Kasvuvajetta umpeen kuromalla voidaan pienentää myös kestävyysvajetta.

– Kasvun eväitä etsiessään päättäjien pitää keskittyä niihin asioihin, joihin pystymme Suomessa itse vaikuttamaan. Tulevan hallituksen on painotettava lyhyellä aikavälillä vaikuttavia keinoja julkisen talouden vahvistamiseksi, Elintarviketeollisuusliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Jukka Ihanus sanoo.

– Yritysten akuuttiin osaajapulaan vastataan uudistamalla työmarkkinoita työllistämiskynnyksen alentamiseksi. On myös parannettava työn tekemisen kannusteita uudistamalla esimerkiksi ansioturvaa ja helpottamalla työhön johtavaa maahanmuuttoa, Ihanus kommentoi.

Kasvuvajetta kurotaan umpeen luomalla yrityksille sellaiset toimintaedellytykset, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (tki-toiminta) pystytään muuntamaan tuotannoksi ja vienniksi. Kotipesä on laitettava kuntoon parantamalla investointi- ja työllistämisympäristöä sekä huolehtimalla sääntelyn ennakoitavuudesta.

Teollisuuden kustannuksia ei pidä lisätä uudella sääntelyllä

Elintarviketeollisuudelle on pettymys, ettei paremman sääntelyn kehittäminen ollut laajemmin esillä raportissa lukuun ottamatta luvitusjärjestelmän uudistamista ja kilpailun lisäämistä.

– Teollisuuden kustannuksia ei pidä lisätä tulevalla vaalikaudella uudella sääntelyllä. Toimimalla paremman sääntelyn puolesta mahdollistetaan investointeja ja puretaan hallinnollista taakkaa, kun yrityksiin kohdistuvaa sääntelyä järkevöitetään. Näin saadaan lisää resursseja esimerkiksi vientityön kehittämiseen ja uuden luomiseen, Jukka Ihanus huomauttaa.

Elintarviketeollisuuden näkökulmasta epävarmuutta luova poliittisen riskin kasvu uhkaa investointeja Suomeen, sillä vaalikeskusteluissa on esitetty ruokaan kohdistuvia lisäveroja tai raaka-ainekustannuksia automaattisesti nostavien indeksien käyttöönottoa.

Kasvutyöryhmä on tunnistanut myös laajempien ohjelmien merkityksen kestävän kasvun vahvistamisessa. Viimeisten vaalikausien aikana on valmisteltu useita strategioita ja ohjelmia eri elinkeinopolitiikan lohkoilta.

– Tulevalla vaalikaudella olisi edettävä näihin ohjelmiin sisältyvien esitysten toimeenpanoon. Elintarviketeollisuusliitto on ehdottanut huoltovarmuutta vahvistavaa ruoka-alan kasvuohjelmaa, joka mahdollistaisi elintarvikesektorin kasvua vahvistavien esitysten toimeenpanon poikkihallinnollisesti, Jukka Ihanus muistuttaa.

Lisätietoa

Jukka Ihanus

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset