Tiedote

ETL:n Kasvu- ja työllisyystoimet etupainotteisesti liikkeelle

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on tyytyväinen hallitusohjelman painotuksiin, joilla tähdätään ruoka-alan kasvuun, uudistamiseen ja elintarvikeviennin vauhdittamiseen. Jotta ruoka-alan kasvupotentiaali todella saadaan käyttöön, nyt on käärittävä nopeasti hihat ja laitettava kasvua ja työllisyyttä vahvistavat toimet liikkeelle etukenossa.

– Tarvitaan etupainotteisuutta, koska ruoka-alan kasvun myönteiset vaikutukset talouteen näkyvät vasta ajan kanssa, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä perustelee.

– Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota nostivat huoltovarmuuden politiikan takapenkiltä eturiviin. Ruoka-alalle on tärkeää, että huoltovarmuuden vahvistaminen on läpileikkaava periaate, kun hallitusohjemaa viedään tänä syksynä sanoista tekoihin.

Tu­lo­ve­ron ke­ven­nyk­set en­si vuo­del­le

Suomessa talouden lähiaikojen kasvunäkymät ovat vaisut. Yksityinen kulutus on kannatellut taloutta kuluvana vuonna. Elintarvikealan yritykset ovat pitkälti riippuvaisia kotimaisten kuluttajien ostovoimasta.

– Hallitusohjelmassa sovitut kuluttajien ostovoimaan vaikuttavat veronkorotukset olisi syksyn budjettiriihessä linjattava toteutettaviksi myöhemmin. Sen sijaan tuloveron kevennykset jo ensi vuonna tukisivat kotimaista kysyntää vaalikauden alussa, Käkelä sanoo.

Ruo­ka-alan kas­vuoh­jel­man val­mis­te­lu käyn­tiin

Hallitusohjelman mukaan riittävä TKI-rahoitus vauhdittaa elintarvikealalle syntyviä innovaatioita ja investointeja, jotka kasvattavat alan arvonlisää ja työllisyyttä.

– Menestys kotimarkkinoilla on kivijalka viennin kehittämisessä. Kotimaisen elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttää, että ruokasektorin osuutta lisätään kansallisessa TKI-rahoituksessa, Käkelä vaatii.

Kasvun vahvistamiseksi on varmistettava suoraan yrityksille kohdistettavan soveltavan T&K-rahoituksen riittävyys. Business Finlandin hankkeiden ja rahoituksen kriteereiden on mahdollistettava, että myös kuluttaja- ja kotimarkkinoilla toimivat alat saavat tukea uudistumiseen.

ETL vaatii, että ruoka-alan poikkihallinnollisen kasvuohjelman valmistelu laitetaan pikaisesti liikkeelle ja sen toteuttamiseen varataan resurssit.

Hallitusohjelman mukaan suomalaisen puhtaan ruoan potentiaali hyödynnetään uudella kasvuohjelmalla, jolla lisätään ruokavientiä.

– Elintarvikeviennin edistämiseksi pitkäjänteisesti tarvitaan pysyvä rahoitus ja resurssit. Tällä hetkellä resurssit ovat määräaikaisia, Käkelä muistuttaa.

ETL on huolissaan, onko Business Finlandilla ja Team Finlandilla tulevaisuudessa elintarvikeyrityksille kohdennettuja palveluja. Myös vientiselvityksiä ja maalupa-asioita hoitavalle Ruokavirastolle on varmistettava riittävät resurssit vientitoimintoihin.

Lisätietoa

Mikko Käkelä

Toimitusjohtaja

Jukka Ihanus

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset