Tiedote

ETL parlamentaarisen maataloustyöryhmän raportista: Reilun kilpailun kautta kasvua ruokaketjuun

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliiton mielestä parlamentaarisen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmän raportti tarjoaa hyvää pohjaa tulevan vaalikauden politiikkatoimille.

Koko ruokaketjun markkinaehtoisia toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä pitää parantaa. Toimiva ja ennakoitava elintarvikemarkkina turvaa alan kasvua ja toimijoiden mahdollisuuksia vastata markkinoiden muutoksiin. Samalla se turvaa Suomen huoltovarmuuden poikkeuksellisissa oloissa.

Ruokaketju toimii markkinalähtöisesti, minkä vuoksi ketjun sopimussuhteisiin tarvitaan tasapuolista riskinjakoa ja toimivaa kilpailua. Niistä hyötyvät sekä ruokaketjun toimijat että kuluttajat.

– On hienoa, että työryhmä on saavuttanut monissa kysymyksissä laajan, puoluerajat ylittävän yhteisymmärryksen. Se luo ennustettavuutta ruoka-alan toimintaympäristöön tuleville vuosille.

– Elintarviketeollisuuden näkökulmasta yhteinen ja yleisesti hyväksytty ruokaketjun markkinoiden tilannekuva auttaa päättäjiä ja alan toimijoita tekemään päätöksiä tietoon pohjaten. Se tasaa myös ketjun toimijoiden epäsymmetristä tiedonsaantia ja parantaa markkinoiden toimivuutta, Elintarviketeollisuusliiton ekonomisti Bate Ismail sanoo.

– Nykyisen tilannekuvan rinnalle tarvitsemme myös pidemmälle tulevaisuuteen luotaavien signaalien kartoitusta. Niiden avulla ruokaketju pystyy varautumaan hallitusti markkinoiden muutoksiin, Ismail toteaa.

Kannattava kotipesä vahvistaa kasvua ja huoltovarmuutta

Työryhmä esittää ruuantuotannolle pitkän aikavälin strategiaa, jonka tavoitteena on Suomen elintarvikesektorin kansallisen huoltovarmuuden parantaminen.

– Jos halutaan vahvistaa huoltovarmuutta, alan uudistumista ja toimintaedellytyksiä, työryhmän ehdottaman strategian näkökulma täytyy laajentaa alkutuotannosta kattamaan koko ruoka-ala. Elintarviketeollisuusliiton ehdottama ruoka-alan kasvuohjelma mahdollistaisi juuri koko elintarvikesektorin kasvua ja huoltovarmuutta vahvistavien esitysten toimeenpanon alkutuotannosta jalostavaan teollisuuteen, Bate Ismail sanoo.

Ruokavienti tukee Suomen omavaraisuutta

Ruokaviennin kasvattaminen tukee myös Suomen omavaraisuutta ja parantaa elintarvikeketjun kykyä kohdata markkinakriisejä. Ruokaviennin edistämispalvelujen keskittäminen Business Finlandiin on tärkeää, jotta viennin kehittämiselle on pitkäjänteinen ja pysyvä tuki.

– Elintarvikeviennin edistämisen toimenpiteitä on syytä suunnitella tarkasti yhdessä vientiä tekevien yritysten kanssa, Ismail muistuttaa.

Lue lisää: Elintarviketeollisuusliiton tavoitteet hallituskaudelle 2023-2027

Lisätietoa

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset