Avainsana: Huoltovarmuus

Ruoka herättää tunnetusti paljon tunteita, niin myös elintarvikkeiden kansainvälinen kauppa. Ruokavienti ja tuontiruoka nousevat otsikoihin, kun maailmanpolitiikassa myllertää tai kauppapolitiikassa tapahtuu muutoksia. Myös kotimaassa ruokavienti puhuttaa. Keskustellaan tarpeesta kasvattaa suomalaisen ruuantuotannon arvonlisää – tai peräti kritisoidaan huoltovarmuuskriittisen, julkistakin tukea saavan elintarvikealan tuotteiden viemistä maailmalle. Tämän hetken tilanteessa korostuvat elintarvikealan huoltovarmuuskriittisyys ja ruokaturvaan kuuluvat tehtävät. Ukrainassa […]

Ukrainan sota ja pitkään jatkunut alkutuotannon kustannuskriisi raastavat yhteisvaikutuksillaan koko ruokaketjun elinvoimaisuutta ja uhkaavat vakavasti Suomen ruokaturvaa. Tällä hetkellä kovimman kustannuspaineen ruokaketjussa kantaa elintarviketeollisuus. Elintarvikeyritysten maksuvalmius on laskenut kriittisesti, sillä sota heikentää raaka-aineiden, energian ja pakkausmateriaalien saatavuutta sekä kasvattaa kustannuksia entisestään. Lisäksi elintarviketeollisuus on matalan kannattavuuden ala, joka kärsii edelleen pandemian aiheuttamista taloudellisista iskuista. Julkisuudessa […]

Kehysriihessä on tehtävä ruokahuoltoa turvaavia, ripeästi vaikuttavia päätöksiä. Elintarvikeyritykset tarvitsevat tukea kustannuskriisinsä helpottamiseen. Pidemmällä aikavälillä riippuvuuden vähentäminen tuontienergiasta luo alalle polkua vihreään siirtymään. Elintarvikeketjun kykyä selvitä kriisi- ja poikkeusoloissa testataan jälleen. Kuten koronapandemia, myös Ukrainan sota on osoittanut, miten tärkeää kansallisen ruokahuollon hyvä hallinta on. Sota on aiheuttanut elintarviketeollisuudelle paitsi vakavan kustannuskriisin, myös välttämättömyyden vähentää […]

Ukrainan sota iskee suomalaiseen elintarviketeollisuuteen erittäin kovaa. Suurimmat vaikutukset koituvat siitä, että raaka-aineiden, energian, pakkausmateriaalien ja muiden tuotantopanosten saatavuus heikkenee ja kustannukset kasvavat rajusti. Toimitusketjujen hidastuminen, kallistuvat logistiikkakustannukset, vaihtoehtoisten hankintalähteiden niukkuus sekä viennin tyrehtyminen lisäävät iskun voimakkuutta koko alalla. – Vaikutukset tulevat olemaan laaja-alaiset, minkä seurauksena elintarviketeollisuuden kustannukset kasvavat poikkeuksellisesti. Tilanne on erittäin vakava, Elintarviketeollisuusliiton […]

Kirjoitin viime blogissani huoltovarmuuden tilannekuvatyöstä sekä elintarvikeyritysten tärkeästä roolista poikkeusoloissa. Uskalsin tuolloin toivoa koronatilanteen helpottavan. Toisin kävi: koronavirus on varianteillaan muodostunut maailmanlaajuiseksi ja pitkäaikaiseksi, muttei toivottavasti pysyväksi vitsaukseksi. Pitkittyneestä poikkeustilanteesta huolimatta elintarvike- ja päivittäistavarahuolto ovat osoittaneet hienosti taitonsa vastata muuttuviin tilanteisiin. Reagointikyky, yhteistyö ja tarvittavat toimenpiteet ovat onnistuneet esimerkillisesti. Onnistumiset ovat näkyneet myös huoltovarmuuden tilannekuvissa, […]

 • Posted in Blogi
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Huoltovarmuuden resepti: ennakointia, yhteistyötä ja vuoropuhelua
 • Tags: ,

Suomessa on totuttu siihen, että yksityinen ja julkinen sektori tekevät yhteistyötä laajasti yhteiskunnan eri aloilla ja tasoilla. Elintarviketeollisuus osana koko elintarvikeketjua ja huoltovarmuuden turvaamista on ollut tässä yhteistyössä aktiivinen toimija ja yhteistyökumppani niin hyvinä kuin vaikeina aikoina. Elintarvikeala luokitellaan yhteiskunnassamme kriittiseksi toimialaksi. Koronapandemian aiheuttamasta lisäkuormasta huolimatta se on huolehtinut kansallisesta ruokaturvasta hienosti. Huomioiden, että osa alan […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta EU-politiikasta. Liitto tukee näkemyksiä Suomen EU-jäsenyyden tärkeydestä Suomelle. Osana EU:ta Suomi pystyy parhaiten tarjoamaan kansalaisilleen ja yrityksilleen vakaan, muiden kanssa tiiviiseen yhteistyöhön ja kestävään kehitykseen sekä kannattavaan liiketoimintaan mahdollistavan toimintaympäristön. Pienenä maana Suomen tulee osallistua EU:n toimintaan ja sen edelleen kehittämiseen aktiivisena ja rakentavana jäsenenä. […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta. Luonnoksessa esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat Elintarviketeollisuusliiton mielestä kannatettavia. Vesihuoltolaitosten ja verkoston toimintakyvyn ylläpito vaatii lähivuosina korvausinvestointeja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Talousveden merkitys elintarviketeollisuudelle on suuri ja toimiva vesihuolto on elintarviketurvallisuuden perusta. Koska talousveden oireeton saanti ja sen turvallisuus ovat peruslähtökohtia elintarviketurvallisuudelle, tulee myös paikallisen […]

 • Posted in Lausunto
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta
 • Tags: ,

Hyvä tilanne Suomen elintarvikehuollossa on tulosta määrätietoisesta, jo vuosikymmeniä sitten käynnistyneestä varautumistyöstä. Sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten, viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden kesken. Suomalainen yhteiskunta elää parhaillaan poikkeuksellista ajanjaksoa koronapandemian vuoksi ja olemassa olevaa varautumismallia testataan kovalla kädellä. Huoltovarmuus ja hyvä varautuminen konkretisoituvat: ruokajärjestelmämme toimii ja ruokaa riittää. Normaalioloissakin elintarvikeyritykset ovat varautuneet monenlaisiin poikkeaviin tilanteisiin. Riskit on […]

 • Posted in Blogi
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarvikehuollon merkitys ymmärrettiin Suomessa jo varhain
 • Tags: ,

Ruuantuotannon omavaraisuus nostatti kiivaan keskustelun Ruotsissa viime kesänä. Ruotsalaisille tuli yllätyksenä, että vakavissa häiriötilanteissa heidän ruokaomavaraisuutensa riittäisi vain kolmeksi vuorokaudeksi. Sen jälkeen omasta maasta olisi tarjolla ainoastaan vehnää ja porkkanoita, muutoin oltaisiin tuontiruuan varassa. Tilannetta ryhdyttiin korjaamaan nopealla aikataululla ja naapurimaassamme onkin parhaillaan käynnissä laajamittainen työ omavaraisuuden saattamiseksi paremmalle tolalle. Havahduttiin ”porkkanakakkurealismiin”. Entä Suomessa? Onko […]

Elintarviketeollisuusliiton yhteydessä toimii Huoltovarmuusorganisaation elintarvikehuoltosektoriin kuuluva elintarviketeollisuuspooli, jonka vastuulla on varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Elintarviketeollisuuspoolin valmiuspäälliköksi on nimitetty sotatieteen maisteri (SM) Jyri Valmu 5.11.2018 alkaen. Hän on työskennellyt aiemmin useissa tehtävissä Puolustusvoimissa, viimeisimpinä sektorijohtajana ja tarkastajana Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa. Valmun vastuulla ovat elintarviketeollisuuden varautumiseen liittyvät tehtävät. Niiden lisäksi hänelle kuuluu alkutuotannon ja päivittäistavarakaupan varautumiseen […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Jyri Valmu nimitetty elintarviketeollisuuspoolin valmiuspäälliköksi
 • Tags:

Ruuan riittävyys poikkeusoloissa ja omavaraisuus nousivat tänä kesänä ajankohtaisiksi keskusteluteemoiksi. Omavaraisuus ja ruokaturva ovat monella tapaa ymmärrettäviä käsitteitä. Siitä huolimatta tehtävässäni valmiuspäällikkönä huoltovarmuusorganisaation elintarviketeollisuuspoolissa olen joutunut laajentamaan näkemystäni kummastakin aiheesta. Olen päässyt mukaan monenlaiseen yhteistyöhön, muun muassa harjoituksiin, koulutuksiin, selvityksiin ja seminaareihin, joilla pyritään vahvistamaan elintarvikealan toimijoiden varautumista häiriötilanteisiin. Tärkeimpänä tehtävänä on yhteistyön kehittäminen, sillä […]