Tiedote

Eero Alaluusua valmiuspäälliköksi Elintarviketeollisuusliittoon

Julkaistu:

Kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden kandidaatti Eero Alaluusua on nimitetty valmiuspäälliköksi Elintarviketeollisuusliittoon 1.4.2024 alkaen. Hän vastaa tehtävässään elintarviketeollisuuspoolista, joka on tärkeä osa maamme huoltovarmuusorganisaatiota ja sen toimintaa.     

Eero Alaluusua työskentelee tällä hetkellä elintarviketeollisuuspoolin kehitysprojektin päällikkönä Elintarviketeollisuusliitossa. Aiemmin hän on toiminut kaupallisena johtajana Aaro Forsman Oy:ssä, ja hänellä on työkokemusta myös Arla Foodsista, Kuusamon Juustolta ja Huhtamäki Foodservice Nordicista.

Elintarviketeollisuuspoolin tehtävänä on toimia huoltovarmuuden kannalta kriittisen elintarviketeollisuuden tukena pyrkien luomaan välineitä ja toimintamalleja yritysten jatkuvuudenhallintaan.

Pooli saa toimintaansa vahvan tuen osana Elintarviketeollisuusliiton organisaatiota. Ruoka-alan suunnannäyttäjänä Elintarviketeollisuusliitto tarjoaa näköalapaikan tulevaisuuden kestävään ja vastuulliseen kehitykseen. Unohtamatta liitossa ruuan omavaraisuuden, saatavuuden ja turvallisuuden eteen tehtävää työtä, joka on keskiössä myös huoltovarmuustoiminnassa etenkin viime vuosien maailmanpoliittisten tapahtumien takia.

– Elintarvikehuollon turvaaminen on ollut olennainen osa huoltovarmuustoimintaa aina sen alkuhetkistä lähtien. Uskon, että Eeron monipuolinen työkokemus, verkostoitumiskyky sekä projektipäällikön tehtävästä karttuva tietämys luovat oivalliset lähtökohdat valmiuspäällikkönä toimimiseen ja tiiviin yhteistyön jatkamiseen elintarvikehuoltosektorin pooleissa, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä arvioi.

Huoltovarmuustoimintaan kohdistuu kasvavaa mielenkiintoa ja sen rooli kansallisessa varautumisessa korostuu entisestään. Varautuminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa toimintaa, sillä ongelmien ilmaantuessa seuraukset voivat ilman ennakointia olla huomattavan suuria.

– Odotan innolla, että pääsen jatkamaan huhtikuussa edeltäjäni Jyri Valmun työtä valmiuspäällikkönä. Kehitysprojektissa syntyneet havainnot ja verkostot auttavat vahvistamaan elintarvikeyritysten jatkuvuudenhallintaa entisestään. Haluan edistää elintarviketeollisuuspoolin pitkän aikavälin työtä koko ruokaketjun parhaaksi, Eero Alaluusua sanoo.

Lisätietoja

Mikko Käkelä

Toimitusjohtaja

Eero Alaluusua

Projektipäällikkö (1.4.2024 alkaen valmiuspäällikkö)

Jyri Valmu

Valmiuspäällikkö (31.3.2024 asti)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset