Avainsana: Huoltovarmuus

Hallitsematon energian, erityisesti sähkön hinnan nousu aiheuttaa vakavia häiriöitä suomalaisessa ruuantuotannossa. Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaativat maan hallitukselta nopeita päätöksiä pysäyttämään toimivien maatilojen ja ruokayritysten tuotannon alasajon. Järjestöjen jäsenkyselyt kertovat pahenevista talousvaikeuksista sekä tuotannon vähenemisestä. – Energiakriisi on heikentämässä ruokaketjun toimintakykyä voimakkaasti. Samalla vaarantuvat keskellä epävakaata aikaa suomalainen ruokaturva ja huoltovarmuus. […]

Energiakriisi on entisestään heikentämässä huoltovarmuudelle tärkeän ruokaketjun toimintakykyä niin voimakkaasti, että maan hallituksen on pikaisesti tehtävä linjauksia, jotka huomioivat sähkön toimitusvarmuuden kotimaiselle ruoka-alalle. Yritysten toiminnan suunnittelun kannalta tiedon saaminen paikalliselta verkkoyhtiöltä mahdollisista sähkökatkoista riittävän ajoissa on kriittistä. Ennakoimattomat sähkökatkot voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia elintarvikeyrityksille. Katkoista johtuvat ongelmat eivät aiheudu vain tuotantoprosessien keskeytymisestä, vaan myös niiden […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 (KISS2030). Ilmasto muuttuu hillintätoimista huolimatta ja muutoksen vaikutukset ovat jo käynnissä. ETL kannattaa suunnitelman tavoitetta vahvistaa ilmastonmuutokseen sopeutumista edistämällä ilmastoriskien hallin-taa ja ilmastokestävyyttä. Erityisen tärkeänä ETL pitää sopeutumissuunnitelman tahtotilaa luoda yrityksille vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä sekä pyrkimystä kustannustehokkuuteen sopeutumispolitiikassa. Suunnitelmassa […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030
  • Tags: ,

Ruoka-ala on suljettava mahdollisesti toteutettavien alueellisten sähkökatkoksien ulkopuolelle ruokahuollon varmistamiseksi ja pitkien tuotantoseisokkien ehkäisemiseksi. Eläin- ja kasviperäisiä raaka-aineita jalostava elintarviketeollisuus on huomattavasti herkempi poikkeamille kylmäketjuissa ja tuotanto-olosuhteissa kuin monet muut teollisuuden alat. Pahimmillaan sähkökatkot vaarantaisivat elintarvikkeiden turvallisuuden. – Elintarvikkeiden valmistusprosessit ja laadunhallinta ovat erittäin tarkasti määriteltyjä, koska ne vaikuttavat suoraan tuotteiden hygieniaan ja turvallisuuteen. Esimerkiksi […]

Elintarviketeollisuusliitto korostaa vaaliviesteissään ruuan huoltovarmuuden turvaamista ja koko ruoka-alan kannustamista uudistuksiin. Suomalaisille ravitsevaa ja turvallista ruokaa jalostaville yrityksille on varmistettava osaajat ja moderni työelämä. Ala haluaa tarjota kasvun eväitä kohti kestävää ja innovatiivista tulevaisuutta. Ruoka-ala on Suomessa kokoaan suurempi tekijä, joka koskettaa ihmisten elämää joka päivä. Yrityksiä on kaikissa maakunnissamme huolehtimassa paitsi suomalaisten nälän ja […]

Sunnuntaina neljäs syyskuuta vietetään Suomalaisen ruoan päivää. Juhlaan on hyvä syy. Huolimatta siitä, että Suomi on pieni, pohjoinen maa, on meillä monipuolista, kotimaista ruoantuotantoa ja jalostusta. Viime vuosien haastavista olosuhteista huolimatta suomalaiset tuottajat ja elintarvikeyritykset ovat pitäneet ruoan suomalaisten pöydässä. Samalla alan yritykset ovat tehneet investointeja ja edenneet kohti kunnianhimoisia kestävyystavoitteita. Kova tuotantokustannusten nousu on […]

  • Posted in Tiedote
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Pidetään yhdessä huolta, että juhlimme suomalaista ruokaa tulevaisuudessakin
  • Tags: ,

Energian saatavuus ja hinta ovat elintarvikeyrityksille erittäin isoja kysymyksiä. Huoli sähkön saatavuudesta kohtuulliseen hintaan koskettaa koko elintarviketeollisuutta, mutta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille energiaan liittyvät ratkaisut ovat elintärkeitä. Elintarviketeollisuuteen on jo yli vuoden ajan kohdistunut mittava kustannusten nousu. Nykyinen energiaan liittyvä epävarmuus tarkoittaa osalle yrityksistä jopa ylipääsemättömiä haasteita, jotka uhkaavat alan huoltovarmuutta. – Olemme pettyneitä […]

Elintarvikeala kantaa jo niin mittavaa kustannustaakkaa, ettei sitä pidä kasvattaa budjettiriihen päätöksillä enää rahtuakaan. Maan hallituksen on varmistettava elintarviketehtaiden pyöriminen kaikissa oloissa sekä luotava tulevaisuudenuskoa vauhdittamalla energiainvestointien lupakäsittelyä ja kannustamalla uuden teknologian käyttöönottoon. Maan hallitus kokoontuu budjettiriiheen poikkeuksellisen haastavassa taloudellisessa tilanteessa, jossa inflaatio laukkaa ennennäkemättömästi ja muun muassa sähkön saatavuudesta on tulevana talvena epävarmuutta. Riihessä […]

Suomalainen ruoka-ala on näyttänyt kyntensä siinä, miten selvitään yllättävistä käänteistä ja kriisiajoista. Toimintakyvyn varmistaminen poikkeuksellisina aikoina vaatii jatkuvaa hereillä oloa. Tarvitaan saumatonta yhteistyötä yritysten ja viranomaisten kesken. Tällä hetkellä päällä olevan ruokaketjun kustannuskriisin lisäksi kyberuhat ja alalle ujuttautuva rikollisuus nostavat päätään. Puhumattakaan varautumisesta mahdollisiin energian saatavuushaasteisiin, joita kohdattaneen jo loppukesästä. Tosiasia on, että erilaiset kriisit […]

Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen valtioneuvoston ratkaisuihin, joilla turvataan maakaasun saanti Suomessa kesän yli Balticconnector-siirtoputkella ja LNG-terminaalilaivalla pidemmällä aikavälillä. Maakaasu on elintarviketeollisuudessa usealle yritykselle keskeinen energialähde ja kriittinen tuotannontekijä huoltovarmuuden kannalta. Yritykset tekevät parhaillaan maakaasua korvaavia energiainvestointeja, mutta niitä kaikkia ei saada käyttöön vielä lähikuukausina investointien vaatiman ajan ja osin myös lupakäytäntöjen vuoksi. – Elintarviketeollisuus on levittäytynyt […]

Kotimainen elintarvikeala on elänyt kahden viime vuoden ajan ennennäkemättömän turbulenssin keskellä, mutta pystynyt silti toimimaan häiriöttä ja virittämään toimintansa uusien vaatimusten mukaiseksi. Suomessa tarvitaan nyt poliittista tahtoa ruokaketjun toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Jos yritysten resurssit ja kyky investoida esimerkiksi korvaaviin energialähteisiin hupenevat, huoltovarmuutemme kärsii huomattavasti. Suomalaisten ruokakauppojen hyllyt ovat pysyneet koko ajan täysinä, koulut ja päiväkodit saaneet […]

Maakaasun saatavuuden heikkeneminen näkyisi välittömästi elintarvikkeiden tuotannon vaikeutumisena Suomessa. Valtiovallan on nyt tultava yrityksiä vastaan investointituissa ja etenkin lupakäsittelyissä, jotta vaihtoehtoisia energialähteitä päästään hyödyntämään mahdollisimman pian. Ukrainan sota on synnyttänyt elintarviketeollisuudessakin tarpeen irrottautua venäläisestä fossiilienergiasta pikaisella aikataululla. Maakaasua ei kuitenkaan ole mahdollista korvata vaihtoehtoisilla energialähteillä yön yli. Ruuan saatavuuden takaamiseksi elintarvikeyritykset joutuvat investoimaan kovalla kiireellä […]