Avainsana: Huoltovarmuus

Kesäloman siintäessä jo monen suomalaisen mielessä työ uuden hallitusohjelman linjausten käytäntöön viemiseksi on käynnistymässä. Uudet ministerit pääsevät aloittamaan tehtävissään keskellä kauneinta kesää. Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajan paikalta katsoen hallitusohjelma ruokkii optimismia luomalla ennakoitavuutta ruoka-alan toimintaympäristöön. Suomalaisella ruoka-alalla on merkittävästi investointihalukkuutta ja potentiaalia kasvuun. Myös vastuullisuuden ja kestävän kehityksen trendit suosivat ruoka-alaa. Kun yritysten kotipesä on kunnossa, Suomen […]

Ruoka-alan elinvoima, kasvu ja investoinnit vaativat luottamusta tulevaan. Viennillä saataisiin vahvuutta kotimarkkinaankin niin, että Suomi voisi olla kokoaan suurempi ruoka-aitta, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo. Suomalaisella ruoka-alalla on merkittävästi investointihalukkuutta ja potentiaalia kasvuun. Vastuullisuuden ja ympäristöarvojen trendit suosivat nekin alaa, mutta toimintaympäristö kotimaassa ei tällä hetkellä tarjoa selkeää näkymää tulevaisuuteen. Ennustettavuutta ja näkymiä Elintarvikeyritykset tekevät […]

Elintarviketeollisuusliiton mielestä valtiovarainministeriön kasvutyöryhmän tuore raportti tarjoaa hyvää pohjaa tulevan vaalikauden politiikkatoimille. Kasvuvajetta umpeen kuromalla voidaan pienentää myös kestävyysvajetta. – Kasvun eväitä etsiessään päättäjien pitää keskittyä niihin asioihin, joihin pystymme Suomessa itse vaikuttamaan. Tulevan hallituksen on painotettava lyhyellä aikavälillä vaikuttavia keinoja julkisen talouden vahvistamiseksi, Elintarviketeollisuusliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Jukka Ihanus sanoo. – Yritysten akuuttiin osaajapulaan vastataan uudistamalla […]

Energiakriisistä uhkaa tulla kotimaisen ruuan tuotannon kriisi, ellei ruokaketjua katsota kokonaisuutena ja sen toimintaedellytyksiä turvata. Energiakriisi heikentää entisestään huoltovarmuudelle tärkeän ruokaketjun toimintakykyä. Huoli sähkön toimitusvarmuudesta ja saatavuudesta kohtuuhintaan koskettaa koko alaa. Tuore valtioneuvoston kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja määrittävä asetus selkeyttää alueellisten verkkoyhtiöiden käytäntöjä siitä, mitkä toiminnot suojataan, jos kiertäviä sähkökatkoja joudutaan toteuttamaan. – Nyt on tärkeää, että […]

Elintarviketeollisuusliitto on antanut lausunnon luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä. ETL katsoo, ettei asetusluonnos ota riittävissä määrin huomioon huoltovarmuudelle kriittistä elintarvikealaa ajatellen erityisesti tulevien kuukausien mahdollisia sähköpulasta johtuvia keskeytyksiä. Lisäksi elintarvikehuollonketjua tulisi tarkastella kokonaisuutena alkutuotannosta, teollisuuden ja kaupan kautta kuluttajalle. ETL katsoo, sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestystä on täsmennettävä. Elintarvikeketjun (alkutuotanto, elintarviketeollisuus) ja päivittäistavarakaupan kriittiset kohteet tulisi […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä
  • Tags: ,

Hallitsematon energian, erityisesti sähkön hinnan nousu aiheuttaa vakavia häiriöitä suomalaisessa ruuantuotannossa. Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaativat maan hallitukselta nopeita päätöksiä pysäyttämään toimivien maatilojen ja ruokayritysten tuotannon alasajon. Järjestöjen jäsenkyselyt kertovat pahenevista talousvaikeuksista sekä tuotannon vähenemisestä. – Energiakriisi on heikentämässä ruokaketjun toimintakykyä voimakkaasti. Samalla vaarantuvat keskellä epävakaata aikaa suomalainen ruokaturva ja huoltovarmuus. […]