Artikkeli

Elintarvikeala ja logistiikka ovat osa huoltovarmuutta – varmistetaan osaajat

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) sekä Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto (SHLL) yhdessä Palvelualojen työnantajat Paltan kanssa ovat teettäneet HAMK Edu -tutkimusyksiköllä selvitykset siitä, miten hyvin koulutusjärjestelmä tuottaa näiden huoltovarmuudelle tärkeiden toimialojen tarvitsemaa osaamista.

Selvityksistä käy ilmi, että elintarvike- ja logistiikka-alat elävät murrosvaihetta, jossa yritysten toimintaolosuhteiden epävarmuus ja niukkuus osaavasta työvoimasta lisääntyvät. Näiden alojen osaajien saatavuus on kriittistä myös suomalaiselle yhteiskunnalle, sillä elintarvikkeiden ja logistiikan huoltovarmuus käyvät käsi kädessä.

Jos logistiikkaosaajia ei ole, kohtaamme suuria haasteita päivittäisten elintarvikkeiden saatavuudessa. Ja jos elintarvikkeet loppuvat, logistiikkaosaajillekin tulee nälkä. Logistiikan ja elintarviketeollisuuden toimivuus on avainasemassa myös huoltovarmuuden turvaamisessa.

Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö on konkreettinen ratkaisu siihen, että osaajia on saatavilla tulevaisuudessakin. Selvitystemme viesti on selkeä: yritykset odottavat oppilaitoksilta tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa ja koulutukselta aktiivisempaa työelämälähtöistä otetta.

Yhteistyö nimittäin näyttäytyy yrityksille edelleen valitettavan epäsäännöllisenä ja -systemaattisena. Työelämäyhteistyötä, sen intensiteettiä, järjestelmällisyyttä ja aktiivisuutta on tarpeen lisätä kaikilla koulutusasteilla!

Ajallemme on tyypillistä, että toimialat ovat tiiviissä riippuvuussuhteessa toisiinsa ja että yritysten osaajatarpeet eivät kunnioita perinteisiä toimialarajoja tai tutkintojen perusteiden jakoa. Kaikkialla tarvitaan moniosaajia.

Mutta mahdollistavatko oppilaitosten riittävän joustavat koulutusratkaisut moniosaajien kehittymisen yritysten tarpeisiin? Ymmärtävätkö koulutuksen järjestäjät kiinteän kytköksen toimialojen välillä? Entä mistä oppilaitokset tietävät, mitä yrityksissä tarvitaan?

Vastauksia löytyy aktiivisella vuoropuhelulla yritysten ja oppilaitosten kesken. Osaajien varmistamiseksi tarvitaan yhteistyötä kaikkien koulutukseen ja työllistymiseen vaikuttavien osapuolien kanssa.

Ammatillisen koulutuksen vaikuttavuusrahoitusta on lisättävä, jotta koulutuksen tarjoajille syntyy aitoja kannusteita tuottaa sellaista osaamista ja osaajia, joita yritykset tarvitsevat. Koulutuksen järjestäjille myönnettävä vaikuttavuusrahoitus perustuu opiskelijoiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteeseen.

Elintarviketeollisuudessa ja logistiikka-alalla kannetaan huolta siitä, että nuoret eivät koe kuljettajatehtäviä vetovoimaisena eivätkä hanki kuorma-autokorttia, koska sen hinta on moninkertainen henkilöautokorttiin verrattuna. Pelkkä ajokortti ei myöskään riitä, vaan sen rinnalla pitää suorittaa ammattipätevyys, jota on pidettävä yllä jatkuvasti.

Kuljettajatehtävien heikentynyt vetovoima yhdessä kuljettajien eläköitymisen kanssa hankaloittavat kuljettajamarkkinoita elinkeinoelämän kaikilla toimialoilla. Logistiikan ammattilaiset kun varmistavat, että yhteiskuntamme pyörii ja leipä päätyy suomalaiseen pöytään.

 

Kirjoitus on julkaistu mielipiteenä Turun Sanomissa 11.4.2024, allekirjoittajina elinkeinopoliittinen asiantuntija Anna Haakana (SHLL), johtava asiantuntija Maiju Korhonen (ETL) ja johtava asiantuntija Milka Kortet (Palta).

Lisätietoja

Maiju Korhonen

Johtava asiantuntija

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset