Avainsana: Elintarviketurvallisuus

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon ehdotuksesta asetukseksi elintarvikevalvonnasta. Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen, että elintarvikelain alaisten asetusten määrää vähennetään ja pyritään yksinkertaistamaan sekä selkeyttämään elintarvikevalvontaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Lakiesityksen tavoitteena on sääntelyn ja valvonnan sujuvoittaminen vaarantamatta kuitenkaan elintarviketurvallisuutta. ETL:n mielestä uudistus parantaa huomattavasti lain käytettävyyttä. Lisäksi lain soveltamisalan laajennus elintarvikekontaktimateriaaleihin ja -toimintaan on erinomainen, sillä elintarvikealan toimijat saavat lisää työkaluja mm. […]

Kesäkuun seitsemäntenä vietetään jälleen YK:n elintarviketurvallisuuspäivää. Olemme elämän perusasioiden äärellä, Maslow’n tarvehierarkian perustassa, ruoassa. Koronakeväänä ihmiset kautta maailman ryntäsivät kauppoihin hamstraamaan varastot täyteen ruokaa (ja ehkä hieman myös vessapaperia). Perustarpeet varmistettiin ensimmäisenä, vasta toisessa aallossa tulivat suoratoistopalvelujen ja äänikirjojen tilaukset. Viime vuonna elintarviketurvallisuuspäivän aikaan ETL:n blogissa kysyttiin, pystymmekö ruokkimaan kansalaiset myös häiriötilanteissa, saati kriiseissä tai […]

ETM Terhi Virtanen on valittu Elintarviketeollisuusliittoon asiamieheksi vastuualueenaan erityisesti kemiallinen elintarviketurvallisuus. Hän aloittaa tehtävässään 19.5.2020. Terhi Virtanen on työskennellyt viimeksi erityisasiantuntijana maa- ja metsätalousministeriössä, jossa hän on toiminut mm. elintarvikkeiden vierasaineiden, kontaktimateriaalien, maakuntauudistuksen ja muun säädösvalmistelun parissa. Lisäksi hänellä on työkokemusta kunnallisesta elintarvikevalvonnasta, riskinarvioinnista Eviran palveluksessa sekä tutkijana Kansanterveyslaitoksella (nykyinen THL).

Viime vuosina elintarvikepetokset ovat nousseet keskustelunaiheeksi yhä useammin. Elintarvikepetokset ovat rikoksia, joissa esimerkiksi tuotteen alkuperämaa tai päiväys ilmoitetaan tahallisesti väärin, tuotteessa käytetään tahallisesti eri raaka-ainetta kuin sen pakkauksessa on ilmoitettu tai tuotetta on laimennettu ilmoittamatta siitä ostajalle. Elintarvikepetoksia tehdään ja havaitaan ympäri maailmaa, myös Suomessa. ETL:n asiantuntijoiden koostamassa Q&A-materiaalissa käydään läpi, mitä elintarvikepetoksilla tarkoitetaan, miten […]

Juhlallisuudet YK:n elintarviketurvallisuuspäivänä seitsemäs kesäkuuta ulottuvat luonnollisesti myös Suomeen, missä elintarviketurvallisuus on varsin hyvällä tolalla, ainakin toistaiseksi. Harva ymmärtää, kuinka herkkä hyvä tilanteemme onkaan. Elintarviketurvallisuutta ylläpitäviä toimintamalleja on kehitettävä jatkuvasti, koska turvallisuusuhat ovat tällä saralla kasvaneet ja muuttuneet. Pohjoinen sijaintimme on toki hyödyksi, mutta elintarviketieteiden hyvä koulutus, systemaattinen tutkimus ja jatkuva valppaus ovat tekijöitä, joiden […]

Elintarvikepetokset puhuttavat julkisuudessa. Myös elintarvikeyrityksissä ne kuuluvat huolta aiheuttaviin nouseviin teemoihin. Tietoisuuden parantaminen on keskeinen tekijä petosten torjunnassa. Elintarvikepetoksella tarkoitetaan taloudellisesti motivoitunutta elintarvikkeen myyntiä väärillä tiedoilla. Klassinen esimerkki Suomessa on puolalaisen mansikan myyminen suonenjokisena mansikkana. – Tällaisissa alkuperäväärennöksissä kuluttajiin ei periaatteessa kohdistu terveysriskiä, mutta ruuan alkuperään sisältyy aina vahva arvolataus, Elintarviketeollisuusliiton toimialapäällikkö Mari Lukkariniemi sanoo. […]

Kehittyäkseen ja kukoistaakseen elintarviketeollisuus tarvitsee lisää tutkimusyhteistyötä muiden toimialojen kanssa. Pohjoisesta ulottuvuudesta halutaan alalle kilpailuvaltti. Tilastokeskuksen mukaan suomalainen elintarviketeollisuus käyttää tutkimukseen ja tuotekehitykseen vuosittain 50–60 miljoonaa euroa eli runsaat kaksi prosenttia jalostusarvostaan. Mutta mitä pitäisi tutkia ja kehittää, että T&K edistäisi alan kasvua mahdollisimman kestävästi ja loisi ruuantuotannolle entistä paremmat mahdollisuudet? Millaisia innovaatioita pitäisi synnyttää? […]

Vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta on tuotteen valmistajalla. Tämä hyvä periaate on kirjattu lainsäädäntöön ja se on hallinnollisesti kustannustehokas tapa taata ruokaturvallisuus. Ruokaturvallisuus on EU:ssa hyvällä tasolla. Sen saavat aikaan elintarvikealan korkeatasoinen koulutus, harmonisoitu EU-lainsäädäntö sekä yritysten investoinnit henkilökunnan osaamiseen ja huipputeknologiaan. Elintarvikevalvonta on Suomessa ammattimaista, suunnitelmallista ja julkisesti raportoitua. Euroopan unionissa kiertotalous nousi pari vuotta sitten […]

Viime päivien uutiset syömäkelvottoman brasilialaisen lihan kauppaamisesta ympäri maailmaa ovat nostaneet ulkomaiseen lihaan liittyvät riskit ja huolen myynnissä olevan lihan laadusta esille myös Suomessa. Moni on sitä mieltä, että ruokaostoksilla kannattaa suosia kotimaista. Suomalaisen lihan tuotantoketju on meitä lähellä. Lihan alkuperä ja koko tuotantoketju tunnetaan hyvin maatiloille asti. Ruokabisneksessä menetetty luottamus merkitsee suuria vaikeuksia liiketoiminnalle […]