Lausunto

Lausunto eläinperäisten elintarvikkeiden elintarvikevalvontaa tekevien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksia koskevasta asetuksesta

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle valtioneuvoston asetuksesta koskien eläinperäisten elintarvikkeiden elintarvikevalvontaa tekevien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksia.

ETL pitää hyvin tärkeänä sitä, että EU:n elintarvikehygienia- ja valvontalainsäädäntöä noudatetaan Suomessa. Muualla kuin Suomessa opiskelleiden eläinlääkärien mahdollisuuksia toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa ei tule tarpeettomasti hankaloittaa. Elintarviketeollisuudelle on tärkeää, että varmistetaan ammattitaitoisen eläinperäisten elintarvikkeiden valvontaa tekevän ja avustavan henkilökunnan oireeton saatavuus ja yritysten kannattava toiminta.

ETL kiittää esitettyä poikkeusta kielitaitovaatimuksista, jolla pyritään helpottamaan virkaeläinlääkärien rekrytointeja teurastamoihin.

Lue koko lausunto (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset