Avainsana: Elintarviketurvallisuus

Mikrobiologinen ja kemiallinen osaaminen vaativat erityistä huomiota kylmäketjussa kuljetettavien, sellaisenaan tai lämmitettynä syötävien aterioiden valmistajilta. Vaarojen minimoimiseksi elintarviketeollisuudessa aloitettiin vuonna 1993 ei-kilpailullinen yhteistyö elintarviketurvallisuuden parantamiseksi. Tuolloin perustetun hygieniaryhmän ensimmäisiä jäseniä olivat Elintarviketeollisuusliiton valmisruokasektorin jäsenyritysten elintarviketurvallisuudesta vastaavat henkilöt. Valmisruokateollisuusyhdistyksen jäsenyritysten tuli ylläpitää hyviä omavalvonnan toimintatapoja yrityksessään. Yhteisillä ohjeilla hygieniaosaamista haluttiin kehittää ja parantaa tuotteiden laatumielikuvaa. Hygienian […]

ETL pitää hyvänä, että ohjetta päivitetään ja se tulkitsee säädösten käytännön soveltamista. Ohjeen päivityksen tarve on ollut ilmeinen elintarvikelaissa ja asetuksissa toteutettujen uudistuksien ja terminologian muutoksien myötä. Myös yritysten omavalvontakäytännöt ovat muuttuneet vuoden 2015 jälkeen.

YK muistuttaa hyvän ruuan tärkeydestä elintarviketurvallisuuspäivänä 7.6. Hyvä niin, sillä turvallinen ruoka ei suinkaan ole itsestäänselvyys, vaikka usein Suomessa sitä sellaisena pidämme. Kotimaassa tuotettu ruoka on erityisen turvallista ja tarkasti valvottua, ja kiitos siitä kuuluu ruokaketjussamme toimiville, erinomaista työtä tekeville osaajille. Korkea elintarviketurvallisuuden taso rakentuu hyvistä ja yhtenäisistä toimintatavoista niin kotikeittiöissä, ruokakaupassa, kuljetuksissa, teollisessa valmistuksessa, […]

Tiesitkö, että marraskuussa vietetään Siivoa jääkaappisi -päivää? Päivää voi lähestyä paitsi elintarvikehygienian näkökulmasta saippuan ja rätin kanssa myös tekemällä hävikki-inventaarion. Jos oikein innostuu, voi yhdistää Kokkaa jotain rohkeaa -päivän ja valmistaa hävikkiruoka-annoksen jääkaapin aarteista kauppareissun sijaan. Eikö vanhemmat tuotteet kannattaisi hyödyntää ensin, varsinkin kun niitä on tietyn ajan puitteissa täysin turvallista syödä? Sama ajatus saisi […]

Elintarvikkeet ovat petoksille altis tuoteryhmä. Euroopan petostentorjuntavirastolle Olafille raportoitujen elintarvikepetosten määrä kasvoi vuosina 2016–2019 hurjat 85 %. Helsingin yliopiston ELIPET-hankkeen tutkimuksessa joka kolmas ruoka-alan toimija kertoi kohdanneensa petoksellista toimintaa. Elintarvikepetokselle ei ole vielä olemassa virallista määritelmää, mutta Euroopan komission elintarvikepetosepäilyn määritelmää soveltaen sillä tarkoitetaan edun saavuttamiseksi tehtyä tahallista, petoksellista tekoa. Petoksentekijät toimivat pääasiassa taloudellisen hyödyn […]

Prosessoitu ruoka. Ruuan prosessointi. Siinä sanaparit, jotka herättävät monessa kuluttajassa epäilyksiä, elleivät suorastaan pelkoja. Yleensä täysin turhaan ja tiedon puutteen vuoksi, sanoo Aarhusin yliopiston professori Liisa Lähteenmäki. Google-haku sanoilla food processing scares tuottaa yli 700 000 osumaa. Iso osa osumista johtaa nettisivuille, joilla prosessointi liitetään johonkin negatiiviseen: epäterveellisyyteen, lihottavuuteen tai riippuvuuden aiheuttamiseen. Saatetaan kertoa, että […]

Maailman elintarviketurvallisuuspäivää vietetään kesäkuun seitsemäntenä. Tänä vuonna tärkeästä ja monitahoisesta asiasta muistutetaan teemapäivän keinoin jo kolmatta kertaa. Päivän tarkoituksena on muistuttaa elintarviketurvallisuudesta ja osoittaa, miten sairauksia ja sairastumisia estetään elintarviketurvallisuuden avulla. Maailmanlaajuisesti vuosittain joka kymmenes ihminen sairastuu heikkolaatuisen ruuan seurauksena. Erityisessä vaarassa ovat pienet lapset. Elintarviketurvallisuus on myös oleellinen osa ruokaturvaa. Maaliskuussa saimme Suomessa tunnustusta […]

Elintarvikeala haluaa olla täysillä mukana edistämässä ruuantuotannon kehittämistä ja uudistumista. On kuitenkin hyväksyttävä, että uusien teknologioiden käyttöönotto ja lainsäädännön ajantasaistaminen vievät aikaa, sillä elintarviketurvallisuudesta ei voida tinkiä missään olosuhteissa. Elintarvikeala elää keskellä historiansa voimakkainta muutosta. Koko elintarvikeketjun yhteinen tahtotila on viedä ruuantuotantoa kohti ilmaston ja ympäristön kannalta kestävää tulevaisuutta. Sitä rakennetaan tutkimuksen, yhteistyön, innovaatioiden ja […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle valtioneuvoston asetuksesta koskien eläinperäisten elintarvikkeiden elintarvikevalvontaa tekevien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksia. ETL pitää hyvin tärkeänä sitä, että EU:n elintarvikehygienia- ja valvontalainsäädäntöä noudatetaan Suomessa. Muualla kuin Suomessa opiskelleiden eläinlääkärien mahdollisuuksia toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa ei tule tarpeettomasti hankaloittaa. Elintarviketeollisuudelle on tärkeää, että varmistetaan ammattitaitoisen eläinperäisten elintarvikkeiden valvontaa tekevän ja […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto eläinperäisten elintarvikkeiden elintarvikevalvontaa tekevien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksia koskevasta asetuksesta
  • Tags:

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon ehdotuksesta asetukseksi elintarvikevalvonnasta. Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen, että elintarvikelain alaisten asetusten määrää vähennetään ja pyritään yksinkertaistamaan sekä selkeyttämään elintarvikevalvontaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Lakiesityksen tavoitteena on sääntelyn ja valvonnan sujuvoittaminen vaarantamatta kuitenkaan elintarviketurvallisuutta. ETL:n mielestä uudistus parantaa huomattavasti lain käytettävyyttä. Lisäksi lain soveltamisalan laajennus elintarvikekontaktimateriaaleihin ja -toimintaan on erinomainen, sillä elintarvikealan toimijat saavat lisää työkaluja mm. […]