Avainsana: Palkat

Elintarviketeollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat hyväksyneet 13.3.2023 liittojen kesken saavutetun elintarviketeollisuuden toimihenkilöitä koskevan neuvottelutuloksen. Työehtosopimusratkaisu on kaksivuotinen ja yleisen linjan mukainen. Työehtosopimus tulee voimaan 16.3.2023. Pron julistamat ylityö-, liukuma-, vuoronvaihto- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellot päättyvät välittömästi. Työehtosopimuksen piirissä on noin 5 100 toimihenkilöä. – Vaikka neuvottelut olivat haastavat, olemme erittäin tyytyväisiä, että molempien vuosien […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos hyväksytty liittojen hallinnoissa
 • Tags: , ,

Elintarviketeollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat 13.3.2023 saavuttaneet neuvottelutuloksen elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen uudistamiseksi. Koska uudistetun työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää molempien liittojen hallintojen hyväksyntää, neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin vasta, kun liittojen hallinnot ovat käsitelleet sen.

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro saavuttivat neuvottelutuloksen
 • Tags: ,

Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ovat neuvotelleet elintarvikealan työntekijöille uudet työehtosopimukset. Neuvotteluja käytiin useiden viikkojen ajan. Ratkaisut syntyivät varhain aamulla 13.2. lähes vuorokauden kestäneen yhtämittaisen neuvottelurupeaman päätteeksi. Nyt tehdyt ratkaisut tuovat yrityksiin työrauhan kahdeksi vuodeksi. Palkantarkistusten osalta jouduimme äärirajoille. Vaikka sovitut korotukset ovat yleisen linjan mukaisia, ne aiheuttavat suuria hankaluuksia erityisesti pienille yrityksille, […]

 • Posted in Blogi
 • Kommentit pois päältä artikkelissa ETL–SEL-neuvottelut saatiin maaliin, mutta tes-kierros jatkuu
 • Tags: ,

Elintarviketeollisuusliiton ja Suomen Elintarviketyöläisten liiton SELin hallinnot ovat hyväksyneet 13.2.2023 saavutetut neuvottelutulokset uusiksi liha-alan, elintarvikealojen, panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden, leipomoiden työntekijöiden sekä meijerityöntekijöiden työehtosopimuksiksi. Sopimusten piirissä työskentelee noin 25 000 työntekijää. Elintarvikeyrityksissä eletään poikkeuksellisia aikoja, sillä ala painii vakavassa kustannuskriisissä. Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen, että osapuolet pääsivät keskenään neuvotellen ratkaisuun uudesta sopimuskaudesta aiemman sopimuskauden päättymiseen mennessä. – […]

ETL on käynyt Ammattiliitto Pron kanssa neuvotteluita elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen vuoden 2023 (ns. optiovuoden) palkankorotuksista. Neuvotteluosapuolet ovat 19.1.2023 yhdessä todenneet, että neuvottelut optiovuoden osalta ovat päättyneet. Mikäli jompikumpi osapuoli irtisanoo työehtosopimuksen viimeistään 31.1.2023, työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 28.2.2023.

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa ETL ja Ammattiliitto Pro neuvottelivat elintarviketeollisuuden vuoden 2023 palkankorotuksista
 • Tags: ,

Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ovat aloittaneet tänään 11. tammikuuta neuvottelut elintarvikealan uusista työehtosopimuksista. Tammikuun 2023 lopussa on umpeutumassa viisi työehtosopimusta eli sopimukset liha-alalla, elintarvikealoilla, panimoissa ja virvoitusjuomatehtaissa, leipomoiden työntekijöillä sekä meijerityöntekijöillä. Perinteiseen tapaan neuvottelujen aluksi käytiin läpi elintarviketeollisuuden taloudellista tilannetta. Taloudellisen tilannekuvan jälkeen neuvotteluosapuolet toivat esiin tavoitteensa nyt käynnistyneelle neuvottelukierrokselle. Neuvottelut jatkuvat perjantaina […]

 • Posted in Artikkeli
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Neuvottelut elintarvikealan työehtosopimuksista käynnistyivät
 • Tags: ,

Neuvottelukierros uusista työehtosopimuksista lähestyy elintarvikealalla. Neuvotteluihin valmistautuminen on jatkunut tiiviinä koko syksyn. Valmistautuminen on tapahtunut erittäin epävarmoissa tunnelmissa. Elintarvikeyrityksissä eletään poikkeuksellisia aikoja, kun ala painii vakavassa kustannuskriisissä. Elintarviketeollisuuden joulukuun talouskatsaus sanoittaa yritysten tilannetta tummin sanakääntein. Yritykset joutuvat luovimaan kasvavien kustannusten, heikentyvän kannattavuuden ja vähenevän kysynnän myrskyaallokossa. Samaan aikaan ruoan tuonti Suomeen on kasvanut ennätyslukemiin. Arvioiden […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee palkkojen avoimuutta tasa-arvolaissa. STM esittää lain muuttamista siten, että luottamusmiehellä ja kaikilla muilla henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada tieto kenen tahansa yrityksen työntekijän palkasta vastoin tämän tahtoa. Luottamusmiehellä olisi oikeus myös järjestäytymättömien ja toiseen liittoon kuuluvien työntekijöiden palkkatietoihin. Yksittäisellä työntekijällä puolestaan olisi […]

Elintarviketeollisuusliitto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee palkkojen avoimuutta tasa-arvolaissa. Nykyinen tasa-arvolaki sisältää jo riittävät keinot palkkatietojen saamiseen syrjintää epäiltäessä. Esitys vaarantaisi työntekijöiden kannustavan palkitsemisen ja vaikuttaisi siten haitallisesti elintarvikeyritystenkin kilpailukykyyn. STM esittää tasa-arvolain muuttamista siten, että luottamusmiehellä ja kaikilla muilla henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada tieto kenen tahansa yrityksen […]

Elintarviketeollisuusliiton neuvottelemat työehtosopimukset Ammattiliitto Pron ja Meijerialan Ammattilaiset MVL:n kanssa on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Uudet sopimukset ovat voimassa maaliskuun alusta lukien. Pron sopimuksen piirissä on noin 5 000 ja MVL:n sopimuksen piirissä noin 1 200 elintarviketeollisuuden toimihenkilöä. Vuoden 2022 palkkaratkaisu vastaa molemmissa työehtosopimuksissa kustannusvaikutukseltaan työmarkkinakierroksella muodostunutta linjaa. Vuoden 2023 palkkaratkaisusta neuvotellaan erikseen ensi talvena. – […]

Elintarviketeollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen uudistamiseksi. Koska uudistetun työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää molempien liittojen hallintojen hyväksyntää, neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin sen jälkeen, kun liittojen hallinnot ovat hyväksyneet sen.

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Neuvottelutulos elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta
 • Tags:

Elintarviketeollisuusliitto ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ovat sopineet palkkaratkaisusta ajalle 1.2.2022–31.1.2023. Palkkoja korotetaan sopimuskauden osalta 1.5.2022 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,9 prosenttia. Tehdyllä ratkaisulla nivellettiin vientiteollisuudessa syntyneet avausratkaisut elintarviketeollisuuteen. – Kun otetaan huomioon pandemian aiheuttama epävarmuus ja yleinen työmarkkinatilanne, ratkaisulla luotiin ennustettavat työmarkkinaolosuhteet elintarviketeollisuuteen. Elintarviketeollisuuden kilpailukyvylle ratkaisu on kuitenkin haasteellinen, ETL:n työmarkkinajohtaja Mika Lallo perustelee. – […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuusliitto ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto sopimukseen palkkaratkaisusta
 • Tags: ,