Tiedote

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos hyväksytty liittojen hallinnoissa

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat hyväksyneet 13.3.2023 liittojen kesken saavutetun elintarviketeollisuuden toimihenkilöitä koskevan neuvottelutuloksen. Työehtosopimusratkaisu on kaksivuotinen ja yleisen linjan mukainen. Työehtosopimus tulee voimaan 16.3.2023. Pron julistamat ylityö-, liukuma-, vuoronvaihto- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellot päättyvät välittömästi. Työehtosopimuksen piirissä on noin 5 100 toimihenkilöä.

– Vaikka neuvottelut olivat haastavat, olemme erittäin tyytyväisiä, että molempien vuosien palkkaratkaisuista voidaan sopia ensisijaisesti paikallisesti. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, on vuoden 2024 korotuksissa mukana yritys- ja työpaikkakohtainen erä, jonka kohdentamisesta työnantaja päättää. Lisäksi saimme työehtosopimuksen perhevapaata koskeviin määräyksiin uudistuksia, jotka huomioivat perhevapaalainsäädännön muutokset, Elintarviketeollisuusliiton Työ ja osaaminen -kokonaisuutta johtava Anne Somer sanoo.

Palkankorotuksista sovitaan ensisijaisesti sekä vuosina 2023 että 2024 paikallisesti. Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan vuoden 2023 kesäkuussa 461 euron suuruisella kertaerällä ja heinäkuussa 3,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Vuonna 2024 palkkoja korotetaan toukokuussa 2,1 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi tuolloin maksetaan 0,4 prosentin suuruinen yritys- ja työpaikkakohtainen erä, jossa on käytössä työnantajaperälauta, eli erän jakamisesta päättää viime kädessä työnantaja.

Työehtosopimuksen tekstejä uudistettiin erityisesti 1.8.2022 voimaan tullut uusi perhevapaalainsäädäntö huomioiden. Työehtosopimus päivitettiin vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä. Synnyttävä vanhempi saa jatkossakin palkallisen kolme kuukautta kestävän raskaus- ja vanhempainvapaajakson. Ei-synnyttävän vanhemman palkallinen jakso pidentyi viikosta kahteen viikkoon, minkä vastapainoksi työehtosopimukseen tehtiin muita, työnantajapuolen toivomia tekstimuutoksia. Lisäksi liitot sopivat, että työryhmä selvittää sopimuskauden aikana uudistettujen perhevapaamääräysten toimivuutta ja tarvetta niiden jatkokehittämiseen.

– Haluamme kiittää Pron neuvottelijoita erityisesti neuvotteluiden loppuvaiheessa löytyneestä ratkaisukeskeisyydestä ja sovintohalusta. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä sopimuskauden aikana, Somer toteaa.

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset