Tiedote

Pakollinen palkka-avoimuus vaarantaisi työntekijöiden yksityisyyden suojan

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee palkkojen avoimuutta tasa-arvolaissa. Nykyinen tasa-arvolaki sisältää jo riittävät keinot palkkatietojen saamiseen syrjintää epäiltäessä. Esitys vaarantaisi työntekijöiden kannustavan palkitsemisen ja vaikuttaisi siten haitallisesti elintarvikeyritystenkin kilpailukykyyn.

STM esittää tasa-arvolain muuttamista siten, että luottamusmiehellä ja kaikilla muilla henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada tieto kenen tahansa yrityksen työntekijän palkasta vastoin tämän tahtoa. Luottamusmiehellä olisi oikeus myös järjestäytymättömien ja toiseen liittoon kuuluvien työntekijöiden palkkatietoihin.

Yksittäisellä työntekijällä puolestaan olisi oikeus saada tieto kenen tahansa samassa yrityksessä työskentelevän henkilön palkasta, jos hän ilmoittaa epäilevänsä palkkasyrjintää sukupuolen perusteella.

Toteutuessaan esitys muuttaisi työntekijöiden yksityisyyden suojaa olennaisesti. Myös henkilöstön edustajan oikeudet saada tietoa laajenisivat. Yksittäisen työntekijän tai henkilöstön edustajan ei tarvitsisi perustella pyyntöään yksilöidystä palkkatiedosta millään tavalla. Lisäksi palkkatiedot pitäisi luovuttaa, vaikka henkilö itse ei antaisi siihen suostumusta. Nämä ovat merkittäviä puutteita esityksessä.

Esityksessä ei myöskään ole huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja perustuslailla suojatun yksityisyyden suojan vaatimuksia. Tasa-arvolaki sisältää jo nyt riittävät keinot esimerkiksi yksittäisten työntekijöiden palkkatietojen saamiseen palkkasyrjintää epäiltäessä. Uutta lainsäädäntöä ei tarvita.

Yhteiskunnallisella tasolla sukupuolten välisten palkkaerojen kaventaminen on hyväksyttävä tavoite. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kuitenkin muita yhteiskunnallisia toimia, joilla estetään työmarkkinoiden eriytymistä ammattien mukaan. Sukupuolten välisiä palkkaeroja voidaan korjata tehokkaasti purkamalla työmarkkinoiden segregaatiota eli miesten ja naisten jakautumista jyrkästi palkanmaksukyvyltään erilaisille aloille.

Vaikutukset yrityksiin arvioitu puutteellisesti

Esityksen vaikutuksia yrityksiin ei ole arvioitu riittävästi. Elintarviketeollisuuden työnantajaedustajien mukaan esitys vaarantaa työntekijöiden kannustavan palkitsemisen ja vaikuttaa siten haitallisesti yritysten kilpailukykyyn.

Yrityksillä on käytössään palkkausjärjestelmiä, jotka perustuvat työntekijöiden henkilökohtaiseen osaamiseen ja tulokseen. Niiden hyödyntäminen vaikeutuisi, jos esitys toteutuisi. Se taas voisi johtaa työntekijöiden lisäansioiden menettämiseen. Yritys puolestaan menettäisi yhden keskeisen keinon tuottavuutensa parantamiseen.

Elintarvikealan työnantajien mukaan esitys olisi myös omiaan luomaan työpaikalle huonoa työilmapiiriä, perusteettomia epäilyjä ja selvitysprosesseja.

  • Lue Elintarviketeollisuusliiton lausunto (pdf)

Lisätietoja

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset