Tiedote

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt saivat uudet työehtosopimukset

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliiton neuvottelemat työehtosopimukset Ammattiliitto Pron ja Meijerialan Ammattilaiset MVL:n kanssa on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Uudet sopimukset ovat voimassa maaliskuun alusta lukien. Pron sopimuksen piirissä on noin 5 000 ja MVL:n sopimuksen piirissä noin 1 200 elintarviketeollisuuden toimihenkilöä.

Vuoden 2022 palkkaratkaisu vastaa molemmissa työehtosopimuksissa kustannusvaikutukseltaan työmarkkinakierroksella muodostunutta linjaa. Vuoden 2023 palkkaratkaisusta neuvotellaan erikseen ensi talvena.

– Vaikka neuvottelut etenkin palkkaratkaisuista olivat haastavat, arvostamme toimihenkilöjärjestöjen neuvottelijoiden ratkaisuhakuisuutta ja neuvottelujen asiallisuutta prosessin aikana, Elintarviketeollisuusliiton työmarkkinajohtaja Mika Lallo kommentoi.

– Elintarviketeollisuudelle keskeistä on alan kustannuskilpailukyvystä huolehtiminen, Lallo jatkaa.

Sopimus Pron kanssa: Paikallinen sopiminen edistyi

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus on lähtökohtaisesti voimassa kaksi vuotta eli 1.3.2022–29.2.2024. Kumpi tahansa osapuolista voi irtisanoa sopimuksen päättymään ensimmäisen vuoden päätteeksi, jos vuoden 2023 palkantarkistuksista ei päästä yhteisymmärrykseen.

Lähtökohta on, että palkantarkistusten suuruudesta, ajankohdasta ja toteutuksesta sovitaan paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Jos paikallista palkkaratkaisua ei synny, toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1,5 prosentin yleiskorotuksella kesäkuussa 2022. Palkkoja korottaa kesäkuussa 2022 lisäksi 0,4 prosentin yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka käytöstä sovitaan paikallisesti. Erän tarkoituksena on muun muassa tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta sekä yrityksen palkkapolitiikan ja oikeudenmukaisen palkkaporrastuksen toteutumista.

Palkantarkistusten ohella neuvotteluissa sovittiin työehtosopimuksen tekstien uudistamisesta. Uusissa teksteissä huomioidaan ajankohtaisia teemoja viime vuosilta. Myös paikallisen sopimisen edistämisessä päästiin eteenpäin ja sovittiin askelmerkeistä toimihenkilöiden palkkausjärjestelmän uudistamiseksi.

Sopimus MVL:n kanssa: Tekstejä selkeytettiin

Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus on voimassa kaksi vuotta eli 1.3.2022–29.2.2024.

Sopimuksen palkkausjärjestelmän piirissä toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1,5 prosentin yleiskorotuksella kesäkuussa 2022. Silloin käytetään lisäksi 0,4 prosentin yritys- tai toimipaikkakohtainen erä, jonka käytöstä sovitaan luottamusmiehen kanssa. Työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään sisältyvän pisteen hintaa korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

Palkkausjärjestelmän ulkopuolella olevilla, ns. sopimuspalkkaisilla toimihenkilöillä lähtökohtana on, että vuoden 2022 palkantarkistusten suuruudesta, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Jos paikallista palkkaratkaisua ei synny, näiden toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1,6 prosentin yleiskorotuksella kesäkuussa 2022. Lisäksi toimihenkilöiden palkkojen tarkistamiseen käytetään 0,4 prosentin yritys- tai toimipaikkakohtainen erä, jonka tarkoituksena on muun muassa tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta sekä yrityksen palkkapolitiikan ja oikeudenmukaisen palkkaporrastuksen toteutumista. Työnantajan päätettävissä on, miten erä jaetaan sopimuspalkkaisten toimihenkilöiden kesken.

Palkantarkistusten ohella sovittiin työehtosopimuksen tekstien uudistamisesta. Lisäksi koko edellisen sopimuskauden aikana tehty työ sopimuksen selkeyden ja luettavuuden parantamiseksi hyväksyttiin.

– On tärkeää, että työehtosopimus on selkeästi kirjoitettu, vaikka asiat ovat monimutkaisia. Tekstien ymmärrettävyys korostuu yritystason päivittäisessä tekemisessä, mikä edellyttää selkeydestä huolehtimista, Mika Lallo muistuttaa.


ETL:n työmarkkinalakimies Annaleena Pentikäinen (vas.), työmarkkinajohtaja Mika Lallo ja apulaisjohtaja Antti Hakala tes-neuvtteluissa Ammattiliitto Pron kanssa alkuvuonna 2022.
(Kuva: Ammattiliitto Pro)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset