Lausunto

Lausunto palkkojen avoimuudesta tasa-arvolaissa

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee palkkojen avoimuutta tasa-arvolaissa.

STM esittää lain muuttamista siten, että luottamusmiehellä ja kaikilla muilla henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada tieto kenen tahansa yrityksen työntekijän palkasta vastoin tämän tahtoa. Luottamusmiehellä olisi oikeus myös järjestäytymättömien ja toiseen liittoon kuuluvien työntekijöiden palkkatietoihin.

Yksittäisellä työntekijällä puolestaan olisi oikeus saada tieto kenen tahansa samassa yrityksessä työskentelevän henkilön palkasta, jos hän ilmoittaa epäilevänsä palkkasyrjintää sukupuolen perusteella.

ETL:n mielestä nykyinen tasa-arvolaki sisältää jo riittävät keinot palkkatietojen saamiseen syrjintää epäiltäessä eikä uutta lainsäädäntöä tarvita. Esityksessä ei myöskään ole huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja perustuslailla suojatun yksityisyyden suojan vaatimuksia.

Esityksen vaikutuksia yrityksiin ei ole arvioitu riittävästi. Elintarviketeollisuuden työnantajaedustajien mukaan esitys vaarantaa työntekijöiden kannustavan palkitsemisen ja vaikuttaa siten haitallisesti yritysten kilpailukykyyn.

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset