Avainsana: Suhdanne

Elintarviketeollisuuden näkymät tuleville kuukausille ovat edelleen tavanomaista heikommat.  Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuoreen Suhdannebarometrin mukaan elintarvikealan näkymissä on tapahtunut jonkin verran paranemista viime vuoden pahimpiin aikoihin verrattuna, mutta yritysten odotukset tälle keväälle ovat yhä vaisut normaaliin verrattuna. Tilauskannat ovat heikentyneet tammikuussa selkeästi ja tuotannon odotetaan supistuvan alkuvuoden aikana. Elintarvikeyrityksissä puute kapasiteetista, materiaaleista tai ammattityövoimasta sekä riittämätön […]

Rajoitusten poistaminen ja yhteiskunnan johdonmukainen avaaminen vauhdittaisivat myös elintarviketeollisuuden elpymistä. Toisin kuin teollisuudessa yleisesti, elintarviketeollisuuden näkymät tulevalle keväälle ovat synkentyneet selvästi viime vuoden lopulta. Kysynnän yleinen heikentyminen etenkin ravintolatoiminnan ja viennin osalta painaa ruokia ja juomia valmistavien yritysten näkymiä. Myös yritysten ennennäkemättömän voimakas kustannusten kasvu heikentää liiketoiminnan kannattavuutta. Tiedot käyvät ilmi elinkeinoelämän tuoreesta suhdannemittauksesta, jonka […]

Elinkeinoelämän tuoreen suhdannekyselyn mukaan elintarvikeyritysten odotukset tuleville kuukausille ovat kirkastuneet kesän aikana. Myös luottamus talouden kehitykseen on vahvistunut, joskaan yritykset eivät ole saaneet tilauksia vielä samaan tapaan kuin normaalisti. Elintarvikeyritysten suhdannetilannetta kuvaava saldoluku nousi heinäkuussa arvoon +14 (vastaava lukema huhtikuussa -15) ja näkymiä ennakoiva saldoluku arvoon +23 (huhtikuussa -2). Saldoluku saadaan vähentämällä myönteistä kehitystä odottavien […]

Vuodenvaihde ja kuluvan vuoden alku eivät ole juuri tuoneet helpotusta elintarviketeollisuuden suhdanteisiin. Vaikka ala mainitaan usein yhdeksi korona-ajan voittajaksi, EK:n tuoreen suhdannetiedustelun mukaan elintarvikeyritykset ovat pikemminkin sinnitelleet eteenpäin. Koko edellisen vuoden näkymiä painanut riittämätön kysyntä on nyt ennennäkemättömän alhaalla. Elintarvikeyritykset ovat saaneet kolmen viime kuukauden aikana tilauksia aavistuksen aiempaa enemmän, mutta siitä huolimatta tilauskanta on […]

Epävarmuus ja vaimeat odotukset leimaavat elintarviketeollisuuden näkymiä loppuvuodelle. Tuoreiden suhdannetietojen mukaan elintarvikeyritysten tilauskanta on jatkanut supistumistaan ja vaikka tuotanto on kasvanut kesän jälkeen hienoisesti, kasvun ennakoidaan hiipuvan ja henkilöstön määrän vähenevän yrityksissä talvea kohti mentäessä. Elintarviketeollisuus on suhdannekäänteiltään useita muita teollisuudenaloja vakaampi. Alan yritysten luottamuksessa ei ole tapahtunut viime kuukausina isoa pudotusta, mutta näkymät eteenpäin […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Riittämätön kysyntä painaa elintarviketeollisuuden näkymiä
 • Tags: ,

Elintarvikeyritykset arvioivat suhdannetilannettaan nyt pessimistisemmin kuin loppukesällä. Elinkeinoelämän kyselyn mukaan suhdannearviot osoittavat näkymien heikentymistä tuleville kuukausille. Loivan alamäen uskotaan jatkuvan loppuvuoden ajan eli alavireisyys on alkanut painaa nyt myös elintarviketeollisuutta. Enemmistö yrityksistä ennakoi tuotantonsa supistuvan jonkin verran. Tilauksissa tilanne on tavanomaista heikompi ja etenkin vientitilauskirjat ovat ohentuneet elintarvikeyrityksissä koronakriisin myötä. Odotukset loppuvuodelle ovat vaisut ja […]

Tuoreet suhdannemittaukset Suomesta ja EU:sta puhuvat karmaisevaa kieltä kuluttajien ja elinkeinoelämän luottamuksen ennennäkemättömästä romahtamisesta koronapandemian vuoksi. Elintarviketeollisuudessakin suhdanteet heikkenivät alkuvuodesta, mutta EK:n barometrin mukaan tilanne ei ole aivan yhtä synkkä kuin teollisuudessa tai elinkeinoelämässä keskimäärin. Loppukevääseen ja kesään ladataan paikoin jopa varovaista toiveikkuutta. Elintarviketeollisuusliiton oma kysely jäsenyrityksille huhtikuun lopulla kertoi, että tilanne jatkuu alalla erittäin […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Koronasta ulospääsy tärkeää elintarviketeollisuudelle
 • Tags: , ,

EK:n tuoreessa barometrissa elintarviketeollisuuden suhdannenäkymät ovat heikentyneet sitten edellisen mittauksen viime lokakuusta. Suhdannetilanne on kuitenkin parempi kuin vuotta aiemmin, jolloin vallitsevaa tilannetta kuvasi saldoluku -8. Nyt vallitseva tilanne saa lukemakseen +14. * Elintarvikeyritysten suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku on puolestaan laskenut viime lokakuun +5:stä -7:ään. Vuotta aiemmin odotukset olivat samaan tapaan lievästi miinuksella (saldoluku -3). Koko teollisuudessa […]

 • Posted in Artikkeli
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Vientikysyntä vetää elintarviketeollisuutta kasvuun
 • Tags: ,

Elintarviketeollisuus on tällä hetkellä elinkeinoelämän ainoa toimiala, jossa sekä suhdannetilanne että odotukset näyttävät plussaa. Toisin kuin suomalainen teollisuus kautta linjan, elintarvikeyritykset arvioivat EK:n tuoreessa barometrissa suhdanteidensa kohenevan hieman lähikuukausina. Alan yritykset kuvaavat vallitsevaa tilannettaan yhä vaatimattomaksi, mutta tilanne on parempi kuin viime syksynä. Suhdannebarometrilla on vakava viesti. Se osoittaa yhtäältä elintarviketeollisuuden suhdannevakauden, mutta kertoo toisaalta […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuus ylsi ainoana plussalle suhdanneodotuksissa
 • Tags:

Elintarvikeyritykset ennakoivat suhdanteisiinsa hienoista paranemista tuleville kuukausille. Elinkeinoelämän tuoreessa Suhdannebarometrissa alan näkymiä luonnehditaan hivenen paremmiksi kuin teollisuudessa keskimäärin. Elintarviketeollisuuden odotuksia kuvaava saldoluku oli heinäkuussa +1, kun lukema teollisuudessa keskimäärin painui -10:een. Saldoluku saadaan vähentämällä myönteistä kehitystä kuvanneiden osuudesta kielteistä kehitystä kuvanneiden osuus. Vaikka suhdannevaihtelut eivät elintarviketeollisuudessa ole tyypillisesti yhtä jyrkkiä kuin monella muulla teollisuuden alalla, […]

 • Posted in Artikkeli
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Vahva kysyntä kotimaassa tukee elintarviketeollisuuden suhdannetta
 • Tags:

Elintarviketeollisuuden suhdanteet ovat parantuneet kesän kynnyksellä. EK:n tuoreen barometrin mukaan alan yritykset arvioivat näkymänsä jopa paremmiksi kuin teollisuudessa keskimäärin. – Kesäsesonki tunnetusti kasvattaa odotuksia elintarvikealalla, mutta näkymien vahvistumiselle on muitakin perusteita, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja sanoo. – Elintarvikevienti on kasvanut vuoden 2018 alkuun verrattuna. Myös tilauskanta on kehittynyt vakaasti. Tämänhetkistä suhdannetta kuvaava saldoluku on elintarviketeollisuudessa […]