Tiedote

Riittämätön kysyntä painaa elintarviketeollisuuden näkymiä

Julkaistu:

Epävarmuus ja vaimeat odotukset leimaavat elintarviketeollisuuden näkymiä loppuvuodelle. Tuoreiden suhdannetietojen mukaan elintarvikeyritysten tilauskanta on jatkanut supistumistaan ja vaikka tuotanto on kasvanut kesän jälkeen hienoisesti, kasvun ennakoidaan hiipuvan ja henkilöstön määrän vähenevän yrityksissä talvea kohti mentäessä.

Elintarviketeollisuus on suhdannekäänteiltään useita muita teollisuudenaloja vakaampi. Alan yritysten luottamuksessa ei ole tapahtunut viime kuukausina isoa pudotusta, mutta näkymät eteenpäin ovat muuttuneet selvästi aiempaa heikommiksi. Kuluttajien luottamus sen sijaan ohenee ohenemistaan.

– Kotimaan ostovoimasta riippuvaiselle elintarviketeollisuudelle kuluttajien luottamuksen heikentyminen on huono uutinen. Nyt on käännettävä kaikki kivet työpaikkojen säilyttämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi, jotta kuluttajien luottamusta omaan ja julkiseen talouteen voidaan vahvistaa, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja sanoo.

EK:n lokakuisessa mittauksessa vallitsevaa suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli elintarviketeollisuudessa +14, mutta näkymiä kuvaava luku jäi selvästi miinukselle, -16:een.

Näkymien tummumista selittää kuluttajien heikentyneen luottamuksen lisäksi matkailu- ja ravintola-alan keväästä asti jatkunut ahdinko, joka vaikuttaa koko elintarvikeketjun taloudellisiin odotuksiin.

Kotitaloudet varautuvat työttömyyden uhkaan säästämällä voimakkaasti. Elintarvikkeita myydään tällä hetkellä päivittäistavarakaupan kautta enemmän kuin koskaan, mutta uusien koronarajoitusten vuoksi elintarviketeollisuudelle tärkeän matkailu- ja ravintola-alan myynti on jatkanut vähenemistään.

Suomalaisten elintarvikkeiden vientikysyntä on pysynyt viime kuukausina jokseenkin ennallaan, mutta vientiodotukset ovat kesään verrattuna kuitenkin laimeammat. Elintarvikkeiden tuonnin arvo on puolestaan pysytellyt vakaana.

– Euroopan kiihtyvällä tautitilanteella sekä useassa maassa käyttöön otetuilla ravintolarajoituksilla on vaikutusta valitettavasti myös suomalaisten tuotteiden vientikysyntään, Pia Pohja arvioi.

Elintarviketeollisuusliiton jäsenkyselyssä aiemmin lokakuussa yritysten arviot tuotantokyvystään olivat heikentyneet hieman loppukesään verrattuna. Koronaviruksen aiheuttamalla poikkeustilanteella koetaan olevan negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan, mutta vaikutusten voimakkuutta on hankala arvioida.

Yrityksissä kannetaan huolta henkilöstön säilymisestä terveenä ja työkykyisenä, kysynnän laskun yhä suuremmista vaikutuksista tuotantokykyyn sekä ravintolasektorin ongelmien heijastumisesta elintarviketeollisuuteen. Epävarmuudesta huolimatta ruokien ja juomien tuotanto toimii Suomessa tällä hetkellä pääosin normaalisti.

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset