Artikkeli

Vientikysyntä vetää elintarviketeollisuutta kasvuun

Julkaistu:

EK:n tuoreessa barometrissa elintarviketeollisuuden suhdannenäkymät ovat heikentyneet sitten edellisen mittauksen viime lokakuusta. Suhdannetilanne on kuitenkin parempi kuin vuotta aiemmin, jolloin vallitsevaa tilannetta kuvasi saldoluku -8. Nyt vallitseva tilanne saa lukemakseen +14. *

Elintarvikeyritysten suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku on puolestaan laskenut viime lokakuun +5:stä -7:ään. Vuotta aiemmin odotukset olivat samaan tapaan lievästi miinuksella (saldoluku -3). Koko teollisuudessa suhdannetilanteen saldoluku oli tammikuussa -19 ja odotusten -15.

Kevättä kohti mentäessä vienti näyttäytyy elintarviketeollisuuden valopilkkuna. Yritykset kertovat myönteisestä kehityksestä sekä viennin määrässä että vientiodotuksissa. Vientitilaukset ovat selvässä kasvussa.

– Vauhdittunut vientikysyntä on selvästi kasvun suurin draiveri, sillä kotimaisen kysynnän lasku näkyi jo aiemmin tammikuussa vähittäiskaupan heikentyneenä luottamusindikaattorina, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja kommentoi.

– Kotimarkkinoiden suurta merkitystä elintarviketeollisuudelle ei saa unohtaa, sillä ilman toimivaa kotimarkkinaa yritykset eivät pysty kasvamaan, työllistämään ja innovoimaan. Tämä on otettava huomioon elintarvikeyrityksiin kohdistuvassa verotuksessa ja sääntelyssä, jotka jo nyt kurittavat alaa monelta suunnalta.

Suhdannebarometrin mukaan tuotantokapasiteetin käyttö on parantunut elintarviketeollisuudessa. Vuosi sitten riittämätön kysyntä oli syy hitaalle kasvulle joka kolmannen vastaajan mielestä. Nyt saman vastauksen antaa vain reilu viidennes elintarvikeyrityksistä. Osa vastaajista jopa pitää puutetta kapasiteetista kasvun esteenä.

Valtaosa suhdannekyselyyn vastanneista elintarvikeyrityksistä näkee kilpailuaseman pysyvän ennallaan kotimaassa ja sisämarkkinoilla. Alan investoinnit ovat kasvussa: Vuoden alussa julkaistun investointitiedustelun mukaan elintarvikeyritysten investointien arvo nousee tänä vuonna 490 miljoonaan euroon eli 122 miljoonaa euroa viimevuotista suuremmiksi.

– Kapasiteetin korvaamisen, lisäämisen ja rationalisointien lisäksi elintarvikeyritykset panostavat nyt vahvasti vähähiilisyyteen ja fossiilivapauteen. Kestävän kehityksen periaatteet ovat ohjanneet alan toimintaa jo pitkään, ja investointeja vauhdittaa yritysten halu vähentää ilmasto- ja ympäristövaikutuksia entisestään, Pia Pohja sanoo.

Odotukset henkilöstön määrän kehitykselle seuraavan kolmen kuukauden aikana ovat laskussa, mikä on tyypillistä elintarviketeollisuudessa joulusesongin jälkeen. Henkilöstöodotus on kuitenkin myönteisempi nyt kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

* EK:n Suhdannebarometrissa saldoluku saadaan vähentämällä positiivista kehitystä kuvanneiden osuudesta negatiivista kehitystä kuvanneiden osuus. Tiedusteluilla selvitetään yritysjohdon näkemyksiä vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta sekä lähitulevaisuutta koskevia odotuksia noin puoli vuotta eteenpäin.

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset